En Bedre Fjordforbindelse
Navigation
Forside med nyheder
Se filmen
Borgermøde, april 2011
Kontakt os
Bestyrelsen
Links

Facebook
Hvorfor denne forening?
Vedtægter
Bliv medlem

Projekt-web (Frederiksborg Amt)

Frederikssund Erhverv
Nyeste artikler
Høringssvar VVM
Trafikaftale 2009
Skriv under
Transportpolitik 2020
Frederikssundmotorvejen
Har du pengene klar, ellers må du gå.
Vejdirektoratet har bragt sig selv lidt uheldigt i mediernes søgelys på TV2 Lorry med underlig salgs skiltning med tekster som "Er du klar til broen" (altså at betale) eller "meld dig til på Fjordpay" opsat ulovligt som valgplakater hen til den gamle bro på selv samme sted, hvor det samme direktorat med hård hånd fjernede bannere med teksten. "Nej tak til brobetaling" fordi de ikke passede ind i direktoratets og det til formålet oprettede selskabs åbenlyse holdninger.

Nå, det reklamestunt var ikke smart, så Vejdirektoratet oplyser til TV2 Lorry, at de erkender skiltningen er ulovlig og fjernes, når man får tid, altså.

Det er da også total markedsførings forvirrende at bruge flere dumsmarte betegnelser for den samme beskatning: "Fjordpay", "Pay by plate", "Brobizz" o.s.v.

Med den aggressive fremfærd som direktoratet og deres samarbejdspartner viser, er det nu rimeligt sikkert, at enhver ytring imod brobetalingen vil blive fejet af vejen ved broåbningen med hård hånd.

Man får næsten kuldegysninger ved tanken om, at vi her i dette lille velhavende og relativt fredelige land måske kan risikere forhold, hvor demonstranter, uanset om de har anmeldt deres demonstration lovligt, risikerer at blive skubbet væk, ligesom det skildres i tv fra andre lande langt herfra.

Oven i købet på grund af et relativt lille broprojekt for et helt land, der ville kunne betales kontant med 400 skattekroner fra hver skattebetalende borger i Danmark.

Og her taler vi altså om et helt land, der har mulighed for at finansiere hele molevitten for ca. 0% i rente om året over 50 år.

Det nærmer sig det rene vanvid/ absurditet, at den brugerbetaling ikke droppes nu af Folketinget.

Skrevet af J Vingaard d. 19-08-2019Læs mere · 0 Kommentar(er) · 120 Fremvisninger - Udskriv
Folketingets regnedrenge har vist ikke regnet helt rigtigt.
Festen for broindvielsen nærmer sig med rekordfart, på godt og ondt, med løb, sang, flag, øl, kaffe, kager og taler. Det siges, at løb er sundt, men ta nu lige en puste pause på toppen og nyd udsigten, for i dagligdagens trafik vil det være farligt både at køre bil og samtidigt nyde udsigten i det halve minut, det vil tage at passere brofagene i bil med ca. 80 km i timen.

Vi er nu nået punktet for ”ingen vej tilbage”/ ”no return”, hvorfor foreningen ”En bedre Fjordforbindelse” finder det rigtigt, at minde om dens uomtvistelige betydning for, at det primære mål om en ”En bedre Fjordforbindelse” er nået efter over 14 års hårdt slid, utallige møder her og på tinge og indlæg i aviser, radio og på TV.

Det hele toppede, som måske bekendt, i 2005, hvor tingets transportudvalg fysisk var inviteret i bus til den eksotiske destination "Bi Lidt", som siden er nedbrændt i Frederikssund, af byråd og denne forenings formand, Jens Ross Andersen (V) i fællesskab. Her fik de fremmødte politikere syn for sagen og til sidst præsenteret for foreningen ”En bedre Fjordforbindelse” ´s egen premiere film (optagelser, klip og speak af Michael Mønster efter ide og manuskript af Jørgen Vingaard) om behovet for den bedre fjordforbindelse.

Martin Lidegaard MF, (B) udtalte ved den lejlighed, at når det nu ikke kunne være anderledes, så måtte Frederikssund vælge mellem den længe ventede Fjordforbindelse eller den længe ventede motorvej til Ballerup. Begge ønsker var umulige at få opfyldt samtidigt af folketinget. Nå må man sige.

Når herligheden indvies om få måneder er broen da også pålagt en særtold/ betaling for passage efter en nærmest påtvungen aftale fra daværende transportminister (nuværende formand for tinge) Henrik Dam Kristensen (S) til og med Ole Find Jensen (S) daværende borgmester i Frederikssund. Det var ikke lige det vi havde kæmpet for, tør jeg roligt skrive.

Og tror du vores forening og dermed alle dens medlemmer gennem tiden, dig og mig, bliver inviteret eller husket, når flagene går til tops. Næppe, der vil den dag stå adskillige andre parat til at tage ”æren”.
Det gjorde der vist også efter den 2. Verdenskrig.

Hvad var det med ”regnedrengene” i overskriften, "læs mere" ved at trykke nederst.

Skrevet af J Vingaard d. 04-08-2019Læs mere · 0 Kommentar(er) · 250 Fremvisninger - Udskriv
Annuller den broafgift nu
Jævnfør de "sociale medier" har MF Mette Thiesen (D) netop besøgt transportminister Benny Engelbrecht (A) med budskabet om en straks annullering af broafgiften på Kronprinsesse Marys bro, en afslutning af Frederikssund motorvejen og en forlængelse af Hillerød motorvejen begge som her og nu sager, Sådan.

Det haster med en annullering af broafgiften, da åbningen af den ny vej/ bro tydeligvis for enhver nærmer sig med lyntempo, Man er således ved at lægge sidste hånd på tilkørselsvejene fra Hornsherred med rundkørsler og afkørsler, der bliver nok så vigtige i den nuværende situation. På Frederikssund/ Vinge siden halter det lidt mere og hvor begynder og slutter egentlig betalingszonerne.

Med tanke på de tragiske ulykker, som er sket og desværre fortsat kan ske rundt i landet grundet manglende økonomiske midler til etablering af bomme ved alle letbane-/ jernbaneoverskæringer, er det endnu mere sørgeligt at folketinget på den ny vej over Roskilde fjord vil bekoste og administrere opsættelsen af en helt anden slags bomme, som om det var en ny "Berlinmur" og ikke en smal fjord, man passerer.

Nogle af os fra den sidst siddende bestyrelse for foreningen "En bedre Fjordforbindelse" overvejer i øvrigt kraftigt at klippe en snor over på Hornsherred-siden samtidigt med den officielle snor overklipning sker langt væk på Frederikssund-siden.

Skrevet af J Vingaard d. 07-07-2019Læs mere · 0 Kommentar(er) · 231 Fremvisninger - Udskriv
Ny brobisse
Ny transportminister og dermed ny "brobisse" er Benny Engelbrecht (MF) S fra Sønderjylland og netop genvalgt i Sønderborg kredsen til folketinget. Tillykke med det.

Antallet af socialdemokratiske transport navne herunder den hidtidige formand for folketingets transport udvalg samt transport ordfører navnet for socialdemokratiet, har skabt navneforvirring om, hvem der var den virkelige frontfigur i socialdemokratiet på transport/ trafik området.

Kjeld Haslund, kandidat til folketinget for (C), har således netop måtte undskylde, at han fik byttet om på et par "S" navne under valgkampen. Kjeld Haslund (C) har pudsigt nok erhvervsområdet vedr. kommunikation/ markedsføring til fælles med Benny Engelbrecht (S) (før 2007)

Forvirringen på det meget politisk prægede transportområde fortsætter dog med sin skævvridning bukket mod Jylland fordi, hvornår vil Benny Engelbrecht (MF og ny transportminister) S annullere den planlagte brobetaling ved Kronprinsesse Marys bro. Den ny transportminister må som tidligere økonomiordfører for socialdemokratiet se, at det går simpelthen ikke med en lille betalings "ø" midt i Roskilde fjord, der vil virke som en knude på Danmarks overordnede vejnet. Det svarer nærmest til forholdene omkring byen Berlin efter 2. verdenskrig til genforeningen af Tyskland.

Og hvad skal der f.eks ske ved Vejle fjord, der tales jo nu om en "togtunnel", hvad skal der ske med den ny gratis fjordforbindelse ved Ålborg og de gratis forbindelser ved Storstrømmen. Ja selv i Sønderborg er der jo en ældre bro, der let kan gøres til betalingsbro med "Pay- alt- hvad-du- har".

Er motorvejs forlængelserne helt til Frederikssund, Hillerød og Kalundborg samt de påtrængte forbedringer af vejnettet ved Helsinge og Frederiksværk nu udskudt yderligere 5-10 år.

Hvordan vil den ny øgede fokus på miljø fremskynde eller evt. stoppe ovennævnte, ja mange spørgsmål rejser sig i det ny folketing på transportområdet.

Skrevet af J Vingaard d. 27-06-20190 Kommentar(er) · 221 Fremvisninger - Udskriv
Valget var dit
Til folketinget er heldigvis indvalgt et nyt medlem, Mette Thiesen, MF (D), hvis valgsprog lyder: ”Nej til broafgift”. Tillykke til hende for denne holdning og alle de, der mener at den påtænkte brobetaling er total urimelig, men som i en lang periode ikke har haft et talerør direkte i folketinget.
En anden meget aktiv kandidat for en annullering af brobetalingen, Kjeld Haslund (C) skrev ”Gratis Bro” på alle sine valgplakater og i sine mange avis annoncer op til valget, men kom desværre lidt i klemme under valgkampen i forhold til sit eget parti grundet en af de håbløst overbelastede rundkørsler ved Frederiksværk. (Sådanne forhold kan i øvrigt også opleves dagligt ved Helsinge) Ja han skrev det så mange steder, at man kunne tro at kandidaterne over og under på masterne også mente det, men sådan er det ikke, der skal fortsat kæmpes for sagen.

Hvor er det dog typisk Sjælland uden for København, politikerne slås internt og taber kampen til Jylland igen og igen.
I selve København kunne "den nye kongelige undersøger" efter optællingen af stemmerne køre badet i sejrens lys gennem en gratis havnetunnel, naturligvis.

I dag d. 17-06-2019 fejrer Island 75 året for løsrivelsen fra Danmark, måske det var en løsning for Sjælland uden for København, kan man med et skævt smil fristes til at sige.

Tænk blot på den jyske politiker, Henrik Dam Kristensen MF (S) som var ansvarlig minister ifbm. beslutningen om brobetaling ved Roskilde Fjord, ja han belønnes ved nu at være spidskandidat til formandsposten for folketinget, og vælges antageligt fredag den 21-06-2019 til "posten".

Hvis brobetalingen ikke droppes/ udskydes før den indføres her til oktober, vil den knudrede anlægslov vedr. broen og ejerskabet af denne afstedkomme uoverstigelige økonomiske forviklinger, hvor det ikke er nok at holde tungen lige i munden, som det sikkert vil kræves at passere broens krumme og stejle stigning.

Se også denne artikels uddybende tekst og næste artikel om vores deltagelse i broindvielsen, der nærmer sig hurtigt. Du fornemmer det sikkert allerede på din vej fra Skibby mod øst, at du pt. ikke må køre ligeud i den ny rundkørsel.

Så ender du bare oppe på den ny fjordforbindelse, som vi og så mange har kæmpet hårdt for i så mange år, bare ikke lige i dens endelige form.

Skrevet af J Vingaard d. 17-06-2019Læs mere · 0 Kommentar(er) · 293 Fremvisninger - Udskriv
Folketinget var mere fremsynet for 50 år siden
Den 06-05-1969 blev Limfjords tunnelen indviet ved en folkefest af Kong Frederik den IX med ordene om at tunnelen repræsenterede fremtidens måde at etablere vejforbindelser på tværs af landets fjorde på. Dette gentog sig som bekendt da også ved Guldborgsund, men så var det slut med at tænke visionært i de nære fjordmiljøer.

Tunnelløsninger er som bekendt i dag kun en "måske" løsning ved større projekter, mens de mindre fjorde fremover, hvis de altså råber højt nok, får tildelt en såkaldt højbro/ alternativt svingbro løsning med brugerbetaling som tilgift, nå nej det er jo kun ved Roskilde fjord, man pålægges ekstra told for en sådan herlighed.

Nu er der jo som bekendt udskrevet valg til Folketinget og flere kandidater fra både nuværende og mindst et nyt parti vil kæmpe for at afskaffe ekstra tolden for passage af Roskilde Fjord igen, så der er håb for fremtiden.

Hvorfor et flertal i det nuværende Folketing kan finde milliarder i øst og vest hver anden uge, uden at ville droppe Roskilde Fjord tolden, med en skygge begrundelse, som det er blevet en for Folketinget meget vigtig principsag, ja det forstår man simpelthen ikke.

I gamle dage opfandt en smart konge Øresunds tolden for skibe. I dag er det så told på told på told for bilejerne, nå ja dem er der jo også flest af.

Skrevet af J Vingaard d. 12-05-20190 Kommentar(er) · 275 Fremvisninger - Udskriv
Seværdigt SWR Link m. togtur fra Tyskland til Nyk. Sjl.
Følgende link fra SWR og Eisenbahn Romantik er supergodt lavet se vores links under Medier:

https://www.swr.de/eisenbahn-romantik/ebr-folge-956-daenemark-teil-1/-/id=98578/did=23245702/nid=98578/1be6i92/index.html

Tryk på billedet af IC2 toget, så kører filmen i over 29 minutter med blandet dansk og tysk speak og ikke mindst opmuntrende dansk musik.

Det er en farverig både aktuel og historisk fortælling om Østdanmarks infrastruktur inkl. den ny Femerntunnel.

Nej det er ikke Frederikssunds gamle togstation, som figurerer på filmen, men Rødby gamle togstation, nuværende tegnestuekontor for Femern tunnelen, som vi godt kunne have ønsket en lille bid af, her ved Roskilde Fjord.

Filmen viser også mekanikken i gang i den kombinerede hæve bro i det sydlige "Kong Frederik den IX´s Bro", der ikke må forveksles med vores "Kronprins Frederiksbro"

Flemming Søeborg fra bladet "Spor og baner" medvirker også i filmen.

Tag i øvrigt din bil eller cykel ud til den lille vejbro i Tørslev på Skuldelev vejen, når solen engang kommer tilbage, og se ned på den ny og første danske betalings motorvej, der strækker sig så langt øjet rækker, mod øst og vest.

Skrevet af J Vingaard d. 21-03-20190 Kommentar(er) · 316 Fremvisninger - Udskriv
Kejserens ny klæder, om igen og igen
Folketingets argumenter for betalingsvej/ betalingsbro ved Frederikssund er som "Kejserens ny klæder", nemlig helt til grin/ ikke eksisterende.

Uden at blinke med øjnene drysser regering og støtteparti nu ca. 70 milliarder ud over hele landet til gratis motorveje/ broer, inkl. en gratis 3. Limfjordsforbindelse og en omfartsvej ved Mariager til 350 millioner kr. jf. regeringens plan eller rettere valgoplæg.

Og så havde/ har den danske statskasse ikke én flad milliard til Fjordforbindelsen ved Frederikssund, tror du virkeligt på den søforklaring.

Det virker som at nævnte plan er præget af folketingspolitikere, der optræder som magtfulde lokalpolitikere særligt i det jyske. Dem har vi ikke mange af heromkring.

Måske er der dog lys i planen vedr. motorveje til Frederikssund/ Hillerød.

Skrevet af J Vingaard d. 14-03-2019Læs mere · 0 Kommentar(er) · 386 Fremvisninger - Udskriv
Magen til frækhed skal man lede længe efter.
Projektleder Henrik Vincentsen, Vejdirektoratet, overtog roret fra projektleder Niels Korsgaard i 2015. og fremviste med stolthed sine polske broklodser i TV2 Lorry nyhedsudsendelsen her til aften, hvilket man jo godt kan forstå til en "vis grad" med tanke på alle de betonklodse byggerier, der rundt om i verden ikke nåede korrekt sammen ved afslutningen bl.a ved det olympiske stadium i Montreal, Canada. Jeg ville også som projektleder være lettet når klodserne heldigvis passede i hullet.

Men hans kommentar om brugerbetalings protesterne var uklog og forhåbentligt uforberedt som repræsentant for Vejdirektoratet. Der tabte jeg alt for ham, for det var dog frækkere end nogen kunne drømme om og direkte smækforkert, det han svarede TV2 Lorry: "Der er jo altid nogle få/ enkelte der protesterer" Underforstået, pyt med de få protester.
Jeg har personligt tabt alt for Vejdirektoratet efter den udtalelse og alle de tusinder, der har protesteret og fortsat vil protestere mod brugerbetalingen må kræve en undskyldning fra officielt hold.

Skrevet af J Vingaard d. 28-02-20190 Kommentar(er) · 384 Fremvisninger - Udskriv
Betalings omtale på TV Lorry står i skyggen af DR serien Bedrag
Samtidigt med en vognmand netop i dag beskriver den urimelige ekstra afgift, som han fremover skal betale for at passere Roskilde Fjord på TV Lorry, sender DR serien: Bedrag. Ærgerligt at mange derved ikke hører nødråbet fra en lokal erhvervsmand. At betalingen for passage af Roskilde Fjord er som taget ud af serien Bedrag er et ringe plaster på såret.

Skrevet af J Vingaard d. 10-02-20190 Kommentar(er) · 443 Fremvisninger - Udskriv
Side 1 af 15 1 2 3 4 > >>
Velkommen
På denne side finder du information om den kommende forbindelse over eller under Roskilde Fjord. Forbindelsen bliver enten en bro eller en tunnel, og den vil forbinde Hornsherred i vest med Frederikssund i øst.

Vi vil meget gerne høre fra alle, som har synspunkter om den kommende fjordforbindelse. Du kan kontakte os ved at klikke her.
Hvornår er broen oppe?
Kronprins Frederiks Bro åbner for sejlads hver hele og halve time.

Broen åbner dog IKKE på nedenstående tidspunkter:

Mandag-torsdag: kl. 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00.

Fredag: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00.

Lørdag, søndag og helligdage: Kun hver hele time, dog ikke 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 og 13:30.
Copyright © En Bedre Fjordforbindelse 2007 i samarbejde med www.baxit.dk