En Bedre Fjordforbindelse
Navigation
Forside med nyheder
Se filmen
Borgermøde, april 2011
Kontakt os
Bestyrelsen
Links

Facebook
Hvorfor denne forening?
Vedtægter
Bliv medlem

Projekt-web (Frederiksborg Amt)

Frederikssund Erhverv
Nyeste artikler
Høringssvar VVM
Trafikaftale 2009
Skriv under
Transportpolitik 2020
Frederikssundmotorvejen
Farten sættes op på Brobyggeriet
Hastigheden sættes nu op på anlæg af veje, tilhørende små broer og selve broen over Roskilde fjord, så det skal ikke undre, om man bliver færdig et stykke tid før planlagt og måske dermed til en lidt lavere anlægssum end beregnet.

Folketing og transportminister holder krampagtigt fast i betaling for passage af Roskilde fjord, samtidigt med at transportministeren med en forkromet spade graver det første spadestik til den ny Storstrømsbro, og med sit skæve smil fejlagtig bemærker at: Broen over Roskilde fjord tjener et lokalt område modsat Storstrømsbroen, der skal tjene hele landet og naturligvis derfor er helt gratis at benytte, altså når du har betalt af andre veje.

Med så fejlagtig indstilling, er det ikke underligt, at det hidtil ikke er lykkedes, at få ham ind på rette spor.

Både den ny og gamle bro ved Frederikssund samt Storstrømsbroen ligger på statsvej systemet og tjener naturligvis hele landet. Ellers var de nok ikke statsveje.

Vi har fået et godt billede af den ny bro stillet til rådighed, taget fra vandsiden, og vi arbejder på at lægge det ind herunder.

Skrevet af J Vingaard d. 14-10-20180 Kommentar(er) · 366 Fremvisninger - Udskriv
Pendler fradraget kommer som et plaster på såret
Som det netop er fremgået af nyhederne på tv og i radio er "forslag til finanslov for 2019" på størrelse med 4 telefonbøger afleveret igennem finansministeriets vindue, Forslaget indeholder midler til et pendlerfradrag.

Det handler altså dels om finansloven for 2019, men også mere specifikt om kommende vedtagelser i bestyrelsen for selskabet bag den praktiske opførelse af bro og tilhørende vejanlæg på begge sider. Det er således den nævnte bestyrelses opgave at forklare sig.

Så det sidste ord er næppe sagt i det spørgsmål.

Denne hjemmesides formål vil dog være opnået, og vi kan med roligt sind lukke siden ned ved indvielsen af broen om et år i 2019.

Vi vil allerede nu takke alle, der har støttet op om vores kamp gennem årene.

Som afrunding vil vi med billeder m.m. følge op de sidste hændelser i sagen.

Telefon og adresse oplysninger for den sidst siddende bestyrelse for foreningen "En bedre fjordforbindelse" er under redigering

Skrevet af J Vingaard d. 02-09-20180 Kommentar(er) · 429 Fremvisninger - Udskriv
Bondefangeriet af Frederikssund er det omvendte af Ålborg tilbuddet.
Nu har Ålborg så lagt et tilbud på bordet med betaling af 500 millioner på vegne af borgere og virksomheder i Ålborg kommune for at få den 3. Limfjordsforbindelse etableret.
Ålborg kommunes kollektive andel vil med almindelig hovedregning i givet fald udgøre ca 33 % af den samlede anlægsudgift.
Ved Frederikksund forholder det sig omvendt, Frederikssund kommune betaler principielt ikke en krone, mens bilisterne særligt borgerne i Hornsherred må betale 66%.

Det vil næppe ske andre steder i landet, at en kommune i den grad lader sig bondefange på en rejse til hovedstaden på Christiansborg.

Det minder gevaldigt meget om de historier, man hørte om i skolen fra en svunden tid, hvor rigtige bønder, der kom til hovedstaden med kvæg, blev snydt så det kaldtes bondefangeri.

Skrevet af J Vingaard d. 26-08-2018Læs mere · 0 Kommentar(er) · 380 Fremvisninger - Udskriv
"Vi bygger" eller "Folketinget har bevilget"
Ved byggeriet af den milliarddyre motortrafikvej i Odsherred i 2013 blev Folketinget´s mindreværdsfølelse støvet af med store skilte og høje bogstaver ved vejens endepunkter, der kundgjorde overfor den forbavsede pøbel at:" Folketinget har bevilget op mod en milliard til denne vej", som om det var en gave med vejstriber som bånd, fra: folketingets medlemmer. Det forholder sig naturligvis ikke sådan, idet alle skatteyderne i dette land betaler denne og alle andre veje over skattesystemets talrige afgifter og satser.

Samme skilte melodi anvender Folketinget i år så på Kalundborgmotorvejens seneste etape med skilteteksten "Folketinget har bevilget 400 millioner til denne motorvejs etape"

En mere retvisende tekst ville f.eks. være: "Her har Danmark valgt at anvende 400 millioner til alles bedste".

Ved Frederikssund trafikmotorvejen fjerde etape med tilhørende bro sker der fortsat mest på landjorden med tilkørsler i lange baner. Nu kan selve broen som det hele handler om dog skimtes under den kæmpe gitterkonstruktion, der holder bro elementerne oppe indtil kabler og beton er spændt sammen.

Hvad står der så på de "Pralende" skiltene her. Der står mere beskedent "Vi bygger" Ja det skal jeg love for. Brugerne skal som noget helt enestående betale det meste af gildet straks ved benyttelsen. Betaling via de normale skatter er åbenbart ikke nok i dette tilfælde.

Ok, hvad så med ejerskabet, når fjordforbindelsen er betalt. Den må jo så være en form for anpartsselskab, så de der har betalt også ejer vidunderet i rette anparter, og fremover så kan opkræve alle andre et passende gebyr ved benyttelse.
En "Payback by plate" må jo kunne kræves af ejerne.

Det er og bliver en meget mærkelig historisk beslutning som bestemt ikke er noget folketinget kan være bekendt at skrive hjem om.

"Her VILLE Folketinget IKKE bevilge det nødvendige beløb til samfundets bedste" bør der stå mejslet ind i betonen.

Skrevet af J Vingaard d. 29-07-20180 Kommentar(er) · 543 Fremvisninger - Udskriv
Vejdirektoratet har påtaget sig en politisk rolle.
Igen skal vi fyldes med Vejdirektoratets politiske sidebemærkninger, der desværre passer fint i tråd med det ny medlem af Frederikssund byråd, Michael Thøgersen (V)´s synspunkt om befolkningens store tilfredshed med, at skulle betale for brug af den ny forbindelse. Vi skal ligefrem "glæde os" til at betale, modsat synspunktet fra de almindelige borgere, som for egen regning har samlet sig i protest.

Jeg tager derimod hatten af for Marianne Damgaard Porsborg (LA)´s Læserbrev i Lokalavisen- weekend, den 05-04-2018, hvor hun erkender, at den førte politik var forket og gentager rigtigheden i en tidligere overskrift anvendt på denne hjemmeside, nemlig ordsproget om at: ”Den der tier, samtykker”.

Af uforklarlige grunde har Frederikssunds skiftende byråd ligget underdanigt på knæ foran Christiansborgs politikere. Derfor står vi nu midt i en unødvendig kamp mod brugerbetaling på den ny bro eller snarere den ny ”betalingsvej” fra Lyngerup/ Onsved til Tørslev, der vil brandmærke husene i en stor del af Hornsherred og amputere linket fra Hornsherred delen af Frederikssund kommune til Frederikssund by, i stedet for det modsatte, der jo var meningen.

Man kan jo ikke se andet end det vand, der ind imellem står på markerne, når man passerer rundkørslen syd for Lyngerup, resten er betalingsvej og atter betalingsvej ud over markerne, som man levende kan forestille sig blive forlænget ned igennem hele Hornsherred indenfor en overskuelig årrække, når den gratis Kalundborg motorvej forlænges, og befolkningen i Hornsherred nu så gerne vil betale for gildet.

Når Vejdirektoratet i dag på TV2 sammenligner den ny Kronprinsesse Marys Bro med Vejle Fjord Broen, vil jeg stilfærdigt påpege, at broen over Vejle fjord er 1,7 km lang, har 40 meter gennemsejlingshøjde og så er den GRATIS at benytte. Hvad mon Vejdirektoratet mener om den sammenligning.

Skrevet af J Vingaard d. 10-04-20180 Kommentar(er) · 713 Fremvisninger - Udskriv
Ole Stephessen (C) ”Man kan se, at byrådet ikke KAN svare”
Nej til brugerbetaling afholdte den 12-03-2018 møde i Rejsestalden, Jægerspris med Ole Stephessen (C) som dirigent, Ole har som bekendt medvirket i adskillige film og TV udsendelser og er pt medlem af Gentofte kommunalbestyrelse.
Han sagde bl.a: ”Man kan se, at byrådet ikke KAN svare”, "opret derfor et midlertigt byrådsudvalg med medlemmer fra byråd og Jer selv, som fremover kan bekæmpe brugerbetalingen"

Der kom mange gode input fra panelet med Steffan Rasmussen, Susanne Bartholin m.fl. og tilhørende, hvilket må give rigelig energi til næste tiltag.
Vi ved jo at den endelige beslutning om en brugerfinansiering skete i 2014, men historien trækker lange tråde bagud og til møder, hvor Frederikssund Erhverv pludseligt sad på forreste række til højbords med Vejdirektoratet og udtrykte, at "de da ikke havde noget imod brugerbetaling", den berømte runde 10´er. Hvorfor Frederikssund Erhverv ikke kunne se, at det ville kunne ramme dem selv, er mærkeligt.
Der blev også udført en proforma afstemning/ undersøgelse af Vejdirektoratet vedr. brugerbetaling, hvor der som østpå kun var mulighed for at stemme for EN mulighed.

Hermed bare nogle af de mange trafik/ transportministre, der har siddet i de seneste årtier:

Flemming Hansen (C), Lars Barfoed (C) Hans Christian Schmidt (V) Henrik Dam Kristensen (A), Magnus Heunicke (A), Pia Olsen Dyhr (SF) og Ole Birk Olesen (LA)

Begrebet OPP (Offentlig Privat Partnerskab), som ikke nødvendigvis indebærer en direkte brugerbetaling men kan være betaling via statens skatteindtægter til f.eks. PFA opstod så vidt jeg husker omkring 2002, dengang fjordforbindelsen hørte under Frederiksborg Amt med den nuværende statsminister ved roret

Se: Nej til brugerbetaling facebook gruppens film, fra 12-03-2018 mødet i Rejsestalden

Skrevet af J Vingaard d. 13-03-20180 Kommentar(er) · 779 Fremvisninger - Udskriv
Susanne i P4 morgenradio
Susanne Bartholin fra Nej til brobetaling i egen kommune, kommer igen i P4 mandag den 12-03-2018 kl. 7:15. Gad vide hvad der nu sker. Et forsigtigt gæt kan være den larmende tavshed fra Frederikssund kommunes side, hvor det i praksis kun har været borgmester John Schmidt Andersen (V), vi har set og hørt. De øvrige medlemmer herunder Hans Andersen (V), der oven i købet også sidder i folketingets trafikudvalg, har trukket mørklægningsgardinerne for som var vi tilbage under 2. verdenskrig. En meget mærkelig forestilling som bærer præg af et lille byråd, der er under massivt pres fra folketing m.fl. om at tie stille. Men det er sandsynligvis ikke kommunens byråd men folketinget, som Susanne vil råbe op.
Så får vi se hvornår byrådet "render ind" på Chistiansborg og "laver (fastelavns), ballade", som det kunne være sagt af borgmesteren selv.

Skrevet af J Vingaard d. 11-03-2018Læs mere · 0 Kommentar(er) · 615 Fremvisninger - Udskriv
Hurra for indslaget i dag på TV2News.
Borgmesteren i Frederikssund kommune, John Schmidt Andersen (V) må i dag på TV2 News ”gå planken ud”, der er i hvert fald vand til 3 sider. Et godt direkte interview, Se det !
Tillykke til borgergruppen, der siger Nej til brugerbetaling på den ny Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord.

Det er en presset borgmester, der dog er mere klar i sine udtalelser end længe hørt, man skulle næsten tro, at han har været på et indledende argumentations kursus hos tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V).

Byrådet "kræver" forhandlinger og laver ”ballade” i trafikministeriet, hvis eller når der indføres chikaner på den gamle, Kronprins Frederiks Bro eller tilkørslerne til denne. -

Og hvis vi, som det tegner nu, er de eneste der skal betale for en regional trafik forbindelse i Danmark, hvilket var en juridisk tvivlsom betingelse til et lille presset byråd i 2014, for at den ny bro efter 50 års venten ikke blev udskudt yderligere jf. de historiske trusler fra trafikministeriet. Vi skrev på denne side den 24-06-2014: "betalings gak gak", se det selv.

For første gang efter mange års kæmpen ved Frederikssund kan vores/ landets problem ses og høres over HELE Danmark også i Ålborg.

Man får lyst til at give en stor tak til journalisterne på regionale aviser, regionale radio og TV kanaler, Ekstra Bladet og ikke mindst i dag TV2 News.

Vejdirektoratets og ministeriets lukkede "beslutnings-bobler" er revnet, sandheden er kommet frem i lyset.

Skrevet af J Vingaard d. 25-02-20180 Kommentar(er) · 723 Fremvisninger - Udskriv
”Der kommer altid en sporvogn og minister til”
Kampen mod brugerbetaling på den ny Kronprinsesse Marys bro fortsætter med øget styrke efter dagens møde med transportminister Ole Birk Olesen (Liberal Alliance). Se det i dag på TV2 Lorry kl. 19.30.

Magen til arrogance, som den ministeren fremviste, skal man vist lede længe efter, nå, men der tales jo også om en snarlig minister rokade i gangene på Christiansborg efter at Søren Gade (V) har valgt at søge mod EU.
Er det ”Liberal” politik at skævvride landet for både handelsliv og borgere, jeg tror det næppe. Det her kan blive en gyser for handelslivet i Frederikssund by og omegn.

Man skulle næsten tro, at en spindoktor febrilsk i sidste øjeblik har hvisket ministeren i øret med argumentet om, at ”betalingen er Frederikssunds tidligere byråds skyld”. Ja der er ikke noget nyt i, man fra folketingets side forsøger at tørre ansvaret af der, men det skyldes ikke mindst en mundtlig trussel fra den tidligere transportminister Henrik Dam Kristensen (A) på vegne af folketingets trafikudvalg til den tidligere borgmester i Frederikssund, en afpresnings metode, som man ellers kun forventer at se i film og i den kriminelle underverden.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) med rådgivere var i tilgift så frække ved mødet ikke at udelukke en tilsidesættelse af kommunens protest mod begrænsninger og evt. betaling på den gamle bro, hvis indtægterne på den ny svigter.

Efter nærmere eftertanke har jeg lyst til at tilføje:
Man kan da håbe på, at den næste trafikminister har lidt mere forståelse for ordene: Liberal og Alliance, og at borgmester John Schmidt Andersen (V) lever op til sit mundtlige løfte fra den 31-01-2018 på Frederikssund torv:

"Frederikssund byråd vil protestere højlydt over betalingen ved Roskilde Fjord straks ministeriet officielt meddeler, følgende", som det skete ved dagens møde i transportministeriet:
"Den 3. Limfjordsforbindelse bliver gratis/ uden brugerbetaling, fordi det er svært at styre og regulere trafikken ved de nuværende forbindelser, så der er en risiko for at der ikke kommer nok betalende biler på den ny".

Det må virke som den rene tågesnak for mange inkl. borgerne i Randers ifbm. deres lille bro.

Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) afholder pt. kurser i klar argumentation, det var måske værd at overveje for mange politikere.

Argumentet for brugerbetaling har fra starten været: "Det er jo bare en 10,er så det betyder ikke noget for den enkelte", "Hvorfor fa´en, spørger jeg, betyder det så, så meget for den samlede statskasse ? " Svar er vist overflødigt, argumentet om en 10,er var og er et blålys.

Flertallet i byrådet incl. 3 af de valgte i Hornsherred er fortsat tavse som graven.
"Kan man da ikke bare fyre en del af byrådet", var der en der spurgte mig om den 31-01-2018 på torvet i Frederikssund under faklernes skær. Et svar er vist også der overflødigt.

Det politiske Pyramidespil om betalingen, mellem stat, kommune og borgere, "skriger fortsat til himlen efter retfærdighed".

Med et glimt i øjet kunne det hævdes at:
Broen snildt kunne være bygget af Frederikssund kommune selv bl.a med Vinge- pengene og ved at opkræve bompenge fra alle, der ikke bor i kommunen, men det ville nok stride med EU systemet og andre mægtige institutioner.

Skrevet af J Vingaard d. 23-02-20180 Kommentar(er) · 820 Fremvisninger - Udskriv
NEJ stemmerne til brugerbetalings vej/ bro afleveres til transportministeren 23-02-2018
Fredag den 23. februar afleverer Susanne Bartholin, Lars Brinch, og Niels Jensen jf Frederiksborg Amts Avis, 13.650 underskrifter for et klart NEJ til den planlagte brugerbetaling på den ny statsvej/ bro over Roskilde Fjord til nuværende transport minister Ole Birk Olesen LA. Han vil forhåbentligt lytte, men er jo underlagt det magtfulde Transport- bygnings- og boligudvalg, hvoraf tre af de ledende medlemmer er nævnt i denne sides forrige indlæg.

Citat fra FDM på MSN:
”Konkret bliver udvidelsen af den fynske motorvej finansieret ved at trække overskud ud af Storebæltsforbindelsen, mens den kommende nye broforbindelse ved Frederikssund bliver en betalingsvej. Efterårets reform af bilafgifterne bliver også delvist finansieret af en kommende motorvejsafgift.”
”bilisterne lægger, selv efter reduceringerne i registrerings afgiften, årligt 50 milliarder i statskassen”. ”Vejafgifterne ender med at blive en ny pengemaskine for statskassen”.

Anlægsloven for Kronprinsesse Marys bro´s paragraf om brugerfinansiering må altså ændres hurtigst, før staten foretager en fejlinvestering i et automatisk betalingsanlæg. Er det ikke det et Folketing kan, hvis de vil og tør kæmpe med et ærligt og åbent sind, som det kunne være sagt af nu afdøde V politiker og borgmester, Poul Thisted Knudsen, Ringsted.

Skrevet af J Vingaard d. 22-02-2018Læs mere · 0 Kommentar(er) · 627 Fremvisninger - Udskriv
Side 2 af 15 < 1 2 3 4 5 > >>
Velkommen
På denne side finder du information om den kommende forbindelse over eller under Roskilde Fjord. Forbindelsen bliver enten en bro eller en tunnel, og den vil forbinde Hornsherred i vest med Frederikssund i øst.

Vi vil meget gerne høre fra alle, som har synspunkter om den kommende fjordforbindelse. Du kan kontakte os ved at klikke her.
Hvornår er broen oppe?
Kronprins Frederiks Bro åbner for sejlads hver hele og halve time.

Broen åbner dog IKKE på nedenstående tidspunkter:

Mandag-torsdag: kl. 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00.

Fredag: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00.

Lørdag, søndag og helligdage: Kun hver hele time, dog ikke 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 og 13:30.
Copyright © En Bedre Fjordforbindelse 2007 i samarbejde med www.baxit.dk