En Bedre Fjordforbindelse
Navigation
Forside med nyheder
Se filmen
Borgermøde, april 2011
Kontakt os
Bestyrelsen
Links

Facebook
Hvorfor denne forening?
Vedtægter
Bliv medlem

Projekt-web (Frederiksborg Amt)

Frederikssund Erhverv
Nyeste artikler
Høringssvar VVM
Trafikaftale 2009
Skriv under
Transportpolitik 2020
Frederikssundmotorvejen
Folketinget var mere fremsynet for 50 år siden
Den 06-05-1969 blev Limfjords tunnelen indviet ved en folkefest af Kong Frederik den IX med ordene om at tunnelen repræsenterede fremtidens måde at etablere vejforbindelser på tværs af landets fjorde på. Dette gentog sig som bekendt da også ved Guldborgsund, men så var det slut med at tænke visionært i de nære fjordmiljøer.

Tunnelløsninger er som bekendt i dag kun en "måske" løsning ved større projekter, mens de mindre fjorde fremover, hvis de altså råber højt nok, får tildelt en såkaldt højbro/ alternativt svingbro løsning med brugerbetaling som tilgift, nå nej det er jo kun ved Roskilde fjord, man pålægges ekstra told for en sådan herlighed.

Nu er der jo som bekendt udskrevet valg til Folketinget og flere kandidater fra både nuværende og mindst et nyt parti vil kæmpe for at afskaffe ekstra tolden for passage af Roskilde Fjord igen, så der er håb for fremtiden.

Hvorfor et flertal i det nuværende Folketing kan finde milliarder i øst og vest hver anden uge, uden at ville droppe Roskilde Fjord tolden, med en skygge begrundelse, som det er blevet en for Folketinget meget vigtig principsag, ja det forstår man simpelthen ikke.

I gamle dage opfandt en smart konge Øresunds tolden for skibe. I dag er det så told på told på told for bilejerne, nå ja dem er der jo også flest af.

Skrevet af J Vingaard d. 12-05-20190 Kommentar(er) · 686 Fremvisninger - Udskriv
Seværdigt SWR Link m. togtur fra Tyskland til Nyk. Sjl.
Følgende link fra SWR og Eisenbahn Romantik er supergodt lavet se vores links under Medier:

https://www.swr.de/eisenbahn-romantik/ebr-folge-956-daenemark-teil-1/-/id=98578/did=23245702/nid=98578/1be6i92/index.html

Tryk på billedet af IC2 toget, så kører filmen i over 29 minutter med blandet dansk og tysk speak og ikke mindst opmuntrende dansk musik.

Det er en farverig både aktuel og historisk fortælling om Østdanmarks infrastruktur inkl. den ny Femerntunnel.

Nej det er ikke Frederikssunds gamle togstation, som figurerer på filmen, men Rødby gamle togstation, nuværende tegnestuekontor for Femern tunnelen, som vi godt kunne have ønsket en lille bid af, her ved Roskilde Fjord.

Filmen viser også mekanikken i gang i den kombinerede hæve bro i det sydlige "Kong Frederik den IX´s Bro", der ikke må forveksles med vores "Kronprins Frederiksbro"

Flemming Søeborg fra bladet "Spor og baner" medvirker også i filmen.

Tag i øvrigt din bil eller cykel ud til den lille vejbro i Tørslev på Skuldelev vejen, når solen engang kommer tilbage, og se ned på den ny og første danske betalings motorvej, der strækker sig så langt øjet rækker, mod øst og vest.

Skrevet af J Vingaard d. 21-03-20190 Kommentar(er) · 662 Fremvisninger - Udskriv
Kejserens ny klæder, om igen og igen
Folketingets argumenter for betalingsvej/ betalingsbro ved Frederikssund er som "Kejserens ny klæder", nemlig helt til grin/ ikke eksisterende.

Uden at blinke med øjnene drysser regering og støtteparti nu ca. 70 milliarder ud over hele landet til gratis motorveje/ broer, inkl. en gratis 3. Limfjordsforbindelse og en omfartsvej ved Mariager til 350 millioner kr. jf. regeringens plan eller rettere valgoplæg.

Og så havde/ har den danske statskasse ikke én flad milliard til Fjordforbindelsen ved Frederikssund, tror du virkeligt på den søforklaring.

Det virker som at nævnte plan er præget af folketingspolitikere, der optræder som magtfulde lokalpolitikere særligt i det jyske. Dem har vi ikke mange af heromkring.

Måske er der dog lys i planen vedr. motorveje til Frederikssund/ Hillerød.

Skrevet af J Vingaard d. 14-03-2019Læs mere · 0 Kommentar(er) · 691 Fremvisninger - Udskriv
Magen til frækhed skal man lede længe efter.
Projektleder Henrik Vincentsen, Vejdirektoratet, overtog roret fra projektleder Niels Korsgaard i 2015. og fremviste med stolthed sine polske broklodser i TV2 Lorry nyhedsudsendelsen her til aften, hvilket man jo godt kan forstå til en "vis grad" med tanke på alle de betonklodse byggerier, der rundt om i verden ikke nåede korrekt sammen ved afslutningen bl.a ved det olympiske stadium i Montreal, Canada. Jeg ville også som projektleder være lettet når klodserne heldigvis passede i hullet.

Men hans kommentar om brugerbetalings protesterne var uklog og forhåbentligt uforberedt som repræsentant for Vejdirektoratet. Der tabte jeg alt for ham, for det var dog frækkere end nogen kunne drømme om og direkte smækforkert, det han svarede TV2 Lorry: "Der er jo altid nogle få/ enkelte der protesterer" Underforstået, pyt med de få protester.
Jeg har personligt tabt alt for Vejdirektoratet efter den udtalelse og alle de tusinder, der har protesteret og fortsat vil protestere mod brugerbetalingen må kræve en undskyldning fra officielt hold.

Skrevet af J Vingaard d. 28-02-20190 Kommentar(er) · 650 Fremvisninger - Udskriv
Betalings omtale på TV Lorry står i skyggen af DR serien Bedrag
Samtidigt med en vognmand netop i dag beskriver den urimelige ekstra afgift, som han fremover skal betale for at passere Roskilde Fjord på TV Lorry, sender DR serien: Bedrag. Ærgerligt at mange derved ikke hører nødråbet fra en lokal erhvervsmand. At betalingen for passage af Roskilde Fjord er som taget ud af serien Bedrag er et ringe plaster på såret.

Skrevet af J Vingaard d. 10-02-20190 Kommentar(er) · 666 Fremvisninger - Udskriv
Farten sættes op på Brobyggeriet
Hastigheden sættes nu op på anlæg af veje, tilhørende små broer og selve broen over Roskilde fjord, så det skal ikke undre, om man bliver færdig et stykke tid før planlagt og måske dermed til en lidt lavere anlægssum end beregnet.

Folketing og transportminister holder krampagtigt fast i betaling for passage af Roskilde fjord, samtidigt med at transportministeren med en forkromet spade graver det første spadestik til den ny Storstrømsbro, og med sit skæve smil fejlagtig bemærker at: Broen over Roskilde fjord tjener et lokalt område modsat Storstrømsbroen, der skal tjene hele landet og naturligvis derfor er helt gratis at benytte, altså når du har betalt af andre veje.

Med så fejlagtig indstilling, er det ikke underligt, at det hidtil ikke er lykkedes, at få ham ind på rette spor.

Både den ny og gamle bro ved Frederikssund samt Storstrømsbroen ligger på statsvej systemet og tjener naturligvis hele landet. Ellers var de nok ikke statsveje.

Vi har fået et godt billede af den ny bro stillet til rådighed, taget fra vandsiden, og vi arbejder på at lægge det ind herunder.

Skrevet af J Vingaard d. 14-10-20180 Kommentar(er) · 575 Fremvisninger - Udskriv
Pendler fradraget kommer som et plaster på såret
Som det netop er fremgået af nyhederne på tv og i radio er "forslag til finanslov for 2019" på størrelse med 4 telefonbøger afleveret igennem finansministeriets vindue, Forslaget indeholder midler til et pendlerfradrag.

Det handler altså dels om finansloven for 2019, men også mere specifikt om kommende vedtagelser i bestyrelsen for selskabet bag den praktiske opførelse af bro og tilhørende vejanlæg på begge sider. Det er således den nævnte bestyrelses opgave at forklare sig.

Så det sidste ord er næppe sagt i det spørgsmål.

Denne hjemmesides formål vil dog være opnået, og vi kan med roligt sind lukke siden ned ved indvielsen af broen om et år i 2019.

Vi vil allerede nu takke alle, der har støttet op om vores kamp gennem årene.

Som afrunding vil vi med billeder m.m. følge op de sidste hændelser i sagen.

Telefon og adresse oplysninger for den sidst siddende bestyrelse for foreningen "En bedre fjordforbindelse" er under redigering

Skrevet af J Vingaard d. 02-09-20180 Kommentar(er) · 635 Fremvisninger - Udskriv
Bondefangeriet af Frederikssund er det omvendte af Ålborg tilbuddet.
Nu har Ålborg så lagt et tilbud på bordet med betaling af 500 millioner på vegne af borgere og virksomheder i Ålborg kommune for at få den 3. Limfjordsforbindelse etableret.
Ålborg kommunes kollektive andel vil med almindelig hovedregning i givet fald udgøre ca 33 % af den samlede anlægsudgift.
Ved Frederikksund forholder det sig omvendt, Frederikssund kommune betaler principielt ikke en krone, mens bilisterne særligt borgerne i Hornsherred må betale 66%.

Det vil næppe ske andre steder i landet, at en kommune i den grad lader sig bondefange på en rejse til hovedstaden på Christiansborg.

Det minder gevaldigt meget om de historier, man hørte om i skolen fra en svunden tid, hvor rigtige bønder, der kom til hovedstaden med kvæg, blev snydt så det kaldtes bondefangeri.

Skrevet af J Vingaard d. 26-08-2018Læs mere · 0 Kommentar(er) · 628 Fremvisninger - Udskriv
"Vi bygger" eller "Folketinget har bevilget"
Ved byggeriet af den milliarddyre motortrafikvej i Odsherred i 2013 blev Folketinget´s mindreværdsfølelse støvet af med store skilte og høje bogstaver ved vejens endepunkter, der kundgjorde overfor den forbavsede pøbel at:" Folketinget har bevilget op mod en milliard til denne vej", som om det var en gave med vejstriber som bånd, fra: folketingets medlemmer. Det forholder sig naturligvis ikke sådan, idet alle skatteyderne i dette land betaler denne og alle andre veje over skattesystemets talrige afgifter og satser.

Samme skilte melodi anvender Folketinget i år så på Kalundborgmotorvejens seneste etape med skilteteksten "Folketinget har bevilget 400 millioner til denne motorvejs etape"

En mere retvisende tekst ville f.eks. være: "Her har Danmark valgt at anvende 400 millioner til alles bedste".

Ved Frederikssund trafikmotorvejen fjerde etape med tilhørende bro sker der fortsat mest på landjorden med tilkørsler i lange baner. Nu kan selve broen som det hele handler om dog skimtes under den kæmpe gitterkonstruktion, der holder bro elementerne oppe indtil kabler og beton er spændt sammen.

Hvad står der så på de "Pralende" skiltene her. Der står mere beskedent "Vi bygger" Ja det skal jeg love for. Brugerne skal som noget helt enestående betale det meste af gildet straks ved benyttelsen. Betaling via de normale skatter er åbenbart ikke nok i dette tilfælde.

Ok, hvad så med ejerskabet, når fjordforbindelsen er betalt. Den må jo så være en form for anpartsselskab, så de der har betalt også ejer vidunderet i rette anparter, og fremover så kan opkræve alle andre et passende gebyr ved benyttelse.
En "Payback by plate" må jo kunne kræves af ejerne.

Det er og bliver en meget mærkelig historisk beslutning som bestemt ikke er noget folketinget kan være bekendt at skrive hjem om.

"Her VILLE Folketinget IKKE bevilge det nødvendige beløb til samfundets bedste" bør der stå mejslet ind i betonen.

Skrevet af J Vingaard d. 29-07-20180 Kommentar(er) · 775 Fremvisninger - Udskriv
Vejdirektoratet har påtaget sig en politisk rolle.
Igen skal vi fyldes med Vejdirektoratets politiske sidebemærkninger, der desværre passer fint i tråd med det ny medlem af Frederikssund byråd, Michael Thøgersen (V)´s synspunkt om befolkningens store tilfredshed med, at skulle betale for brug af den ny forbindelse. Vi skal ligefrem "glæde os" til at betale, modsat synspunktet fra de almindelige borgere, som for egen regning har samlet sig i protest.

Jeg tager derimod hatten af for Marianne Damgaard Porsborg (LA)´s Læserbrev i Lokalavisen- weekend, den 05-04-2018, hvor hun erkender, at den førte politik var forket og gentager rigtigheden i en tidligere overskrift anvendt på denne hjemmeside, nemlig ordsproget om at: ”Den der tier, samtykker”.

Af uforklarlige grunde har Frederikssunds skiftende byråd ligget underdanigt på knæ foran Christiansborgs politikere. Derfor står vi nu midt i en unødvendig kamp mod brugerbetaling på den ny bro eller snarere den ny ”betalingsvej” fra Lyngerup/ Onsved til Tørslev, der vil brandmærke husene i en stor del af Hornsherred og amputere linket fra Hornsherred delen af Frederikssund kommune til Frederikssund by, i stedet for det modsatte, der jo var meningen.

Man kan jo ikke se andet end det vand, der ind imellem står på markerne, når man passerer rundkørslen syd for Lyngerup, resten er betalingsvej og atter betalingsvej ud over markerne, som man levende kan forestille sig blive forlænget ned igennem hele Hornsherred indenfor en overskuelig årrække, når den gratis Kalundborg motorvej forlænges, og befolkningen i Hornsherred nu så gerne vil betale for gildet.

Når Vejdirektoratet i dag på TV2 sammenligner den ny Kronprinsesse Marys Bro med Vejle Fjord Broen, vil jeg stilfærdigt påpege, at broen over Vejle fjord er 1,7 km lang, har 40 meter gennemsejlingshøjde og så er den GRATIS at benytte. Hvad mon Vejdirektoratet mener om den sammenligning.

Skrevet af J Vingaard d. 10-04-20180 Kommentar(er) · 977 Fremvisninger - Udskriv
Side 2 af 16 < 1 2 3 4 5 > >>
Velkommen
På denne side finder du information om den kommende forbindelse over eller under Roskilde Fjord. Forbindelsen bliver enten en bro eller en tunnel, og den vil forbinde Hornsherred i vest med Frederikssund i øst.

Vi vil meget gerne høre fra alle, som har synspunkter om den kommende fjordforbindelse. Du kan kontakte os ved at klikke her.
Hvornår er broen oppe?
Kronprins Frederiks Bro åbner for sejlads hver hele og halve time.

Broen åbner dog IKKE på nedenstående tidspunkter:

Mandag-torsdag: kl. 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00.

Fredag: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00.

Lørdag, søndag og helligdage: Kun hver hele time, dog ikke 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 og 13:30.
Copyright © En Bedre Fjordforbindelse 2007 i samarbejde med www.baxit.dk