En Bedre Fjordforbindelse
Navigation
Forside med nyheder
Se filmen
Borgermøde, april 2011
Kontakt os
Bestyrelsen
Links

Facebook
Hvorfor denne forening?
Vedtægter
Bliv medlem

Projekt-web (Frederiksborg Amt)

Frederikssund Erhverv
Nyeste artikler
Høringssvar VVM
Trafikaftale 2009
Skriv under
Transportpolitik 2020
Frederikssundmotorvejen
Generalforsamling 2011
Foreningen "En Bedre Fjordforbindelse", kan i år fejre sit 8 års jubilæum som forening og 10 års jubilæum for de første tanker om dannelsen af en forening. Bestyrelsen er glade for at foreningens argumenter nu i 8 år er blevet hørt, og foreningen er det sted, hvor pressen og brugerne primært henvender sig om det åbenlyse behov for en bedre fjordforbindelse og fremskyndelse af selve anlægsarbejdet hermed på en for alle bedre måde.

Foreningen afholder i år sin ordinære generalforsamling for medlemmerne den 28. marts 2011, kl. 19,30 i Rejsestalden, Hovedgaden 29A, 3630 Jægerspris, hvor der vil være et let traktement, og du kan stadigt nå at melde dig ind og fremkomme med dine holdninger og forslag ved mødet.

Generalforsamlingen vil også blive annonceret i pressen og ved udsendelse af brev med dagsorden til medlemmerne efter vedtægternes regler herfor.

Brevet er på trapperne, men afventer/ har afventet evt. nyt fra det lukkede møde med transportministeren m. fl. den 24. februar 2011, hvor formand for foreningen, Jens Ross Andersen deltager i sin anden egenskab af landmand/ erhvervsleder.

Bestyrelsen vurderer, at det offentligt stormøde om fjordforbindelsen bliver den 7. april 2011 i Frederikssundhallen med transportministeren så skriv datoen ind i din kalender.

Vi vil konstant følge processen med den ny fjordforbindelse og vil enten optimere denne hjemmeside grafisk eller oprette en helt ny med samme logo og domænenavn, hvor vi i højere grad end nu bliver i stand til at bringe aktuelle billeder/ videoklip m.m. samt at optimere faktuelle oplysninger om f.eks. broens åbningstider, ved bl.a. at oprette flere links til diverse hjemmesider.

Skrevet af J Vingaard d. 21-02-2011Læs mere · 1988 Fremvisninger - Udskriv
Godt nytår 2011, transportministerens bebudede besøg i Hornsherred/Frederikssund afventes
Godt nytår til alle fra foreningen En Bedre Fjordforbindelse.

Januar aktuelt:
Busbladet nr. 61 af 11. januar 2011 viser flere billeder af vores noget aldrende nuværende bro både på forside og i en artikel af Claus Hansen om Jægerspris busselskabet på Vinkelvej gennem tiderne.
Se evt. www.bushistorisk-selskab.dk
Man skal ikke se længe på billederne for at forstå, at tiden er løbet totalt fra vores nuværende forbindelse, som naturligvis ikke alene er tilstrækkelige til nutidens trafik.

Vi afventer nyt om transportministerens bebudede besøg og bringer nærmere herom, såsnart vi hører nærmere.

Skrevet af J Vingaard d. 16-01-2011578 Fremvisninger - Udskriv
Høringsnotatet af 14. december 2010
Frederikssund kommunes borgmester Ole Find Jensen, A udtaler i dag: Frederikssund kommunes byråd foretrækker en tunnelløsning.

Uddrag af Vejdirektoratets høringsnotat til transportministeren:
For de nordlige forslags vedkommende peger Vejdirektoratet på forslag N1a
– en ny 4-sporet klapbro og udbygning af J.F. Willumsens Vej og Skovnæsvej
samt nivaufrie kryds på J.F. Willumsens Vej – som det mest hensigtsmæssige
forslag.
For de sydlige forslags vedkommende anser Vejdirektoratet primært forslag
S1 – en 4-sporet motortrafikvej på en højbro over Roskilde Fjord – og sekundært
forslag S2 - en 4-sporet motortrafikvej i en kort tunnel under Roskilde
Fjord – som de mest hensigtsmæssige løsninger.
Per Jacobsen
Vejdirektør

Transportminister Hans Christian Schmidt, V gør klogt i som selv foreslået at besøge området efter nytår, inden der træffes nogen form for endelig afgørelse.

Skrevet af J Vingaard d. 14-12-2010779 Fremvisninger - Udskriv
Glæde over en supplerende fjordforbindelse i 2016.
Foreningen En Bedre Fjordforbindelse udviser fortsat sund skepsis overfor udmeldingen om brugerbetaling og kortsigtede såkaldte "billige" løsninger, men kan naturligvis ikke skjule glæden over, at den ny Roskilde fjordforbindelse sandsynligvis kan tages i brug allerede år 2016, og at folketinget antageligt vil pege på en sydlig løsning. Efter 8 års arbejde for sagen er foreningens opgave næsten løst. For hele landets skyld er det vores mål, at den endelige beslutning tages hurtigst muligt, når transportministeren har besøgt vores område lige efter nytår og at økonomien ved en højbro kontra kort tunnel betragtes over hele forbindelsens levealder med indregnede ekstra omkostninger til vedligeholdelse herunder øget vinter beredskab og reparation efter rustskader samt driftssikkerhed ved stærk storm, isslag m.m. og ikke mindst støjkonsekvenser og andre gener for mennesker og natur ved en højbro i mange meters højde over et vandspejl, der uden modstand vil transportere støjen dag og nat over hele Frederikssund og Tørslev området.

Bestyrelsen for En bedre Fjordforbindelse nedsattes upolitisk første gang i 29-11-2002 efter et medlemsmøde i Venstre den 26-09-2002.

Af foreningens initiativtagere kan nævnes: Bent Raith (næstformand i bestyrelsen), Susanne Bartholin Vestergaard(sekretær), Torben Henneberg Sørensen, Torben Petterson, Frede Vittrup, Ole Lindholm, Christian Mårtensson, Ole Søegaard, Torben Nielsen, Steen Berthelsen og Søren Bøving (1. formand for bestyrelsen)
Vores nuværende formand Jens Ross Andersen tiltrådte i 2004 og Niels Jørgen Andersen samt undertegnede, Jørgen Vingaard (presseansvarlig) blev valgt ind i bestyrelsen i 2005. I 2006-2007 blev Susanne Kirketerp-Møller (kasserer) valgt ind sammen med Hanne Kyvsgaard.

Skrevet af J Vingaard d. 07-12-2010Læs mere · 2012 Fremvisninger - Udskriv
Tunnel fjordforbindelsen et nøk nærmere
Det meddeles netop i disse minutter, at Femernforbindelsen nu klart er indstillet til at blive udført som en tunnel af sikkerheds- og miljømæssige grunde! Hurra for det. Se det på internettet.
Folketingets opgraderede trafikforlig afsætter 2 millioner kroner til selskabet Sund og Bælt Holding A/S, som står bag de mildt sagt noget større trafikforbindelser i Danmark bl.a. ved Øresund.
Sund og Bælt, der ejer datterselskabet Bro Bizz A/S, skal bruge beløbet til at undersøge ”muligheden” for finansiering med betalingsanlæg, bro bizz eller lignende. Så må man jo blot håbe at evt. kommende betalingsanlæg både ved den gamle og nye fjordforbindelse ikke øger den samlede anlægspris for fjordforbindelsen med endnu flere 100 millioner, og at disse anlæg ikke i sig selv skaber nye flaskehalse til gene for brugerne.
Og hvorfor skal denne forbindelse i det hele taget være en betalingssag, det er der ikke ret mange, der forstår fornuften og rimeligheden i.
Der findes ingen sammenlignelige betalingsanlæg i Danmark. Ej heller den ny motorvej ved Vestkysten vil koste brugerne en krone, før der om mange år indføres betalingsveje i hele landet som også Venstres ordfører vedr. transport Kristian Pihl Lorentzen, der i øvrigt er søn af vejformand Preben Pihl Pedersen, og som har besøgt Tørslev Hage, har ret i vil og må komme. Således vil opførelsen af betalingsanlæg her ved fjordforbindelsen både være dybt uretfærdig for borgerne i bl.a. Jægerspris, Skibby, Lejre, Holbæk, Frederikssund og Egedal og være spild af mange anlægskroner grundet forældet indkrævningsmåde indenfor få år.

VVM undersøgelsen afsluttes om få uger med et endeligt ”høringsnotat”.
Vi går som vi har skrevet til Vejdirektoratet flere gange ind for en sydlig tunnel forbindelsen, dels for at trafikken fremover kan glide uden flaskehalse og ikke mindst for naturens og fremtidens skyld parallelt med argumenterne for en tunnel ved Femern. Hertil skal lægges det støjmæssige scenarie ved en bro over Roskilde Fjord og den yderst sårbare natur. Og det økonomiske, tænk lige på cityringen i Malmø som blev en milliard billigere end først antaget.
De var ikke så tossede i 1988, da de byggede Guldborgsundtunnellen. Sund og Bælt har også gode erfaringer med mange kilometer tunnel under Øresund.

Hvad skal vi med et vartegn af en larmende højbro, vi har jo allerede et smukt vartegn nemlig vores natur, og den gamle 75 årige bro er rigeligt vartegn på vandspejlet.
Er de blevet mere lykkelige i Korsør af et tårnhøjt vartegn i baghaven. Har det skadet København at Øresundsbroen er på svenskersiden, nej.
Et vartegn skal nødvendigvis ikke rage halvt op i himlen. Danmarks største vartegn er den lille havfrue, det må stå lysende klart efter dens jordomrejse til Kina. Ja se, det var et rigtigt eventyr.

Skrevet af J Vingaard d. 30-11-2010Læs mere · 2259 Fremvisninger - Udskriv
Broen fyldte 75 år den 30. oktober 2010
Godt gået du gamle bro fra foreningen En Bedre Fjordforbindelse.
Selvom du nu er fyldt 75 år og langt over pensionsalderen må du stadigt arbejde på fuld tid, dag og nat.
Ikke underligt at du ind imellem hænger med broklappen uden udsigt til hjælp fra din arvtager.
Den næste generation er født og snart myndig på papiret, men du må dag efter dag forgæves kigge efter dit barn i horisonten, da nogle holder alt herom godt skjult i folketinget. Om de er selvopofrende i deres langsommelighed ved vi ikke. Men vi har været altruister hele tiden, og vil vinde til sidst for din og dine mange trafikanters skyld.
Nogle gange kræves store og dyre rapporter, andre gange ikke. Den langmodige VVM undersøgelse i din sag har ingen ende.
Tillykke med de 75 fra os.

Skrevet af J Vingaard d. 11-11-2010416 Fremvisninger - Udskriv
Tænk positivt, vi får naturligvis en bedre fjordforbindelse, sandsynligvis en tunnel.
Formanden for folketingets trafikudvalg Flemming Damgaard Larsen, V har ladet sig interviewe af Lokalavisen Frederikssund og det var ikke en positiv oplevelse, set med hele landsdelens ønske om en snarlig bedre fjordforbindelse i baghovedet. For som man spørger, får man åbenbart svar.
Isefjordsposten fremskyndede i sin tid til bygningen af den nuværende bro. Nutidens Lokalavis-Frederikssund fremkommer ind imellem med overskrifter, som forhaler en bedre fjordforbindelse, hvad er avisens formål med det. En lokalavis kæmper normalt for det område den nu en gang dækker på en balanceret måde og ikke imod lokale holdninger. I sidste uge kunne man da også læse i nævnte lokalavis, at en læser undrede sig over avisens subjektive holdning i denne sag.
Flemming Damgaard Larsen, V har hele vejen støttet arbejdet for en bedre fjordforbindelse, bl.a. ved mødet på Bi-lidt mellem bestyrelsen for os i EBF, erhvervsforeningen, kommunen og folketingets trafikudvalg i 2005 lige før beslutningen om VVM undersøgelsen. Dengang udtalte han at en kommende VVM undersøgelse ville resultere i en egentlig anlægslov straks herefter, fordi sådan er det normalt, og det modsatte var utænkeligt.
Nu er det sådan, at Flemming Damgaard Larsen også er medlem af Venstres gruppebestyrelse, og det er måske spareholdningen i dele af regeringen, han giver udtryk for i Lokalavisen Frederikssund og ikke trafikudvalget, hvori der sidder repræsentanter fra de fleste partier.
Hvordan kan man som formand eller medlem udtale sig på hele udvalgets vegne, når der ikke foreligger en officiel beslutning heri. Det er spørgsmålet. Men intet i denne verden varer ved og en mere dynamisk holdning i regeringsledelse og udvalg er sandsynlig indenfor få år med tanke på, at den økonomiske krise næppe fortsætter i al evighed. Det vi her taler om skelner ikke til partifarve og skal gavne samfundet i 200 år eller mere. Desuden er det for os ubegribeligt at vi som samfund ikke har råd til en ”bette” tunnel til ca. 3 milliarder, men kan igangsætte en opgave som selv tyskerne ikke vil røre til 40-50 milliarder, hvor der skal lidt mere til end de nuværende færgeindtægter.
Og hvorfor skal vi absolut betale som de eneste i Danmark ved en fjordforbindelse.
Flemming indfør betalingsveje i morgen, så får du/ regeringen og vi andre råd og en masse arbejdspladser/ skatteindtægter.
Tænk dog positivt, udskift din spindoktor og spørg dig selv, hvad kan vi som ansvarlig regering og trafikudvalg gøre for Jer.

Og til de som glæder sig til at skue til Roskilde Domkirke, når de passerer en evt. højbro, fat mod istedet for at I risikerer en ulykke ved at kigge til siden, har jeg hørt rygter om at nogen vil bygge et udsigtstårn i Frederikssund nær Kalvøen hvorfra I i fred og ro og en rimelig brugerbetaling kan nyde udsigten hele vejen rundt. Ellers ny udsigten fra baunehøjen i Gerlev, det er gratis.

Skrevet af J Vingaard d. 01-07-2010973 Fremvisninger - Udskriv
Tunnel billigere end først beregnet
At en Tunnel ikke er dyrere end en højbro er nu skåret ud i pap vedrørende Femernforbindelse ifølge text tv, hvor det bliver et snævert opløb om valg af løsning.
Her ved Frederikssund er det lidt mindre beløb der skal investeres. Så mon ikke folketinget ved almindelig sund fornuftig betragtning vil følge ønsket fra Frederikssund Byråd og Region Hovedstaden om en tunnelløsning i syd.
Rent taktisk er det måske klogt lokalt ikke at låse sig helt fast til det ønskede forslag, fordi det jo vil være en politisk foræring til folketinget som så kunne afvise at gøre noget overhovedet. Underligt nok er det ikke alle som kan se en supplerende forbindelse under Roskilde Fjord som noget der gavner hele landet ligesåvel som f.eks. en tredie gratis Lillebæltsbro eller betalingsforbindelsen ved Femern vil gøre det. Det er jo nærmest latterligt at vi periodevis er mødt af krav fra folketinget om brugerbetaling ved den bette fjordforbindelse her, når OECD nu anbefaler snarest at nedsætte betalingen ved Øresund for at knytte Malmø og København bedre sammen.
"En bedre fjordforbindelse" har iøvrigt også entydigt peget på en tunnel i syd nærmere bestemt forslag S6 og i vores høringssvar stillet spørgsmål ved Vejdirektoratets prisberegninger, der i denne sag virker skudt over målet. Men vi er godt klar over, at der i andre vejanlægssager har været regnet alt for lavt, og det vil vejdirektoratet altså ikke risikere her vedr. den sydlige tunnel.
Vi glæder os til at holde ind før tunnelen og kigge ud over et uspoleret fjordspejl.

Skrevet af J Vingaard d. 24-06-2010647 Fremvisninger - Udskriv
Læserbrev fra Lisbeth S. Petersen
I lokal-avisen, Skibby tirsdag den 8.juni 2010 på side 23 har Lisbeth S. Petersen nævnt mit navn og derved bestyrelsen for foreningen ”En bedre Fjordforbindelse” for hvem jeg skriver i egenskab af presseansvarlig, tak for det Lisbeth. Det er bedre, end det vi i bestyrelsen for ”En bedre Fjordforbindelse” normalt oplever. Demokratiet lever jo kun, hvis vi hver især argumenterer på en fair måde, står frem og kæmper for den ene eller anden løsning. For, at en løsning af trafikproblemet er nødvendig snarest, hersker der bred enighed om, ellers lyt til trafikradioen på P4 hver morgen og aften om det kaos, som den nuværende forbindelse medfører.

Skrevet af J Vingaard d. 09-06-2010Læs mere · 2161 Fremvisninger - Udskriv
Veteranrally, vores veteranbro og sommervejr.
Der er skrevet flere hyldestsange til "hjulet" og menneskets deraf følgende mobilitet. Over hele landet var der fine arrangementer lørdag den 5. juni med alle former for veterankøretøjer. Det er fantastisk at se den entusiasme og det gå på mod, som bevirker at 40-70 årige køretøjer fremstår køreklare og ofte finere end da de var nye. Stor respekt for de, der investerer tid og penge i bevarelse af vores gamle skibes mekanik, f.eks. skibet Skjelskør www.dampskib.dk, jernbanemateriel, f.eks. damplokomotiver og lyntog se f.eks. www.museumstog.dk, gamle danskbyggede buskarrosserier se f.ek. www.bushistorisk-selskab.dk, lastbiler med danskbyggede dele, traktorer og gamle personbiler af enhver art. Ja det er et stensikkert sommerhit at opleve vores transporthistorie.
Desværre bakker vi som samfund ikke op i tilstrækkelig grad bl.a. da ukuelige mennesker kæmpede for en istandsættelse og bevarelse af den nu i stedet ophuggede tog/ bilfærge Kong Frederik den Niende.
Når opgaver er store, må man have en sponsor og i sidste ende samfundet i ryggen for at opgaven vil lykkes. Det gælder også den kommende tunnel under Roskilde Fjord.

Skrevet af J Vingaard d. 06-06-2010Læs mere · 2553 Fremvisninger - Udskriv
Side 15 af 16 << < 12 13 14 15 16 >
Velkommen
På denne side finder du information om den kommende forbindelse over eller under Roskilde Fjord. Forbindelsen bliver enten en bro eller en tunnel, og den vil forbinde Hornsherred i vest med Frederikssund i øst.

Vi vil meget gerne høre fra alle, som har synspunkter om den kommende fjordforbindelse. Du kan kontakte os ved at klikke her.
Hvornår er broen oppe?
Kronprins Frederiks Bro åbner for sejlads hver hele og halve time.

Broen åbner dog IKKE på nedenstående tidspunkter:

Mandag-torsdag: kl. 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00.

Fredag: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00.

Lørdag, søndag og helligdage: Kun hver hele time, dog ikke 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 og 13:30.
Copyright © En Bedre Fjordforbindelse 2007 i samarbejde med www.baxit.dk