En Bedre Fjordforbindelse
Navigation
Forside med nyheder
Se filmen
Borgermøde, april 2011
Kontakt os
Bestyrelsen
Links

Facebook
Hvorfor denne forening?
Vedtægter
Bliv medlem

Projekt-web (Frederiksborg Amt)

Frederikssund Erhverv
Nyeste artikler
Høringssvar VVM
Trafikaftale 2009
Skriv under
Transportpolitik 2020
Frederikssundmotorvejen
Dårlig omtale er normalt bedre end ingen omtale.
Det forrige indlæg ” Den der tier, samtykker” vedr. partiblokkene i Frederikssund byråds tavse accept af og deraf følgende indirekte, ja til den påtænkte brobetaling, har heldigvis medført stor fokus og mange gode indlæg i medierne bl.a. i Frederiksborg Amtsavis.

TV2 News havde også emnet oppe at vende i dag med fremtids/ meningsdanner Liselotte Lyngsø, der jo som meningsdanner har større mulighed for at ytre sig både i radio og på TV2 News end almindelige borgere.
Liselotte Lyngsø hævder, at det kun handler om en latterlig liter mælk. Det er dog en rimeligt dyr liter, der koster en almindelig familie med arbejde i retning af Nordsjælland/ København 7.000- 15.000 kr. ekstra årligt.
Forståelig har hendes påstand vakt stor harme i facebook gruppen, ”Nej til betaling på bro i egen kommune”

Af Liselotte´s egen hjemmeside ”Future Navigator”/ fremtidsforskning fremgår bl.a. et ældre TV indslag om, "at det er bedre at leje, end at eje". Nå men vi skal åbenbart som de eneste her i landet leje en plads på den kommende fjordbro, eller hvad mener hun egentligt?

Husk nu, at de fleste, der bevæger sig fra og til deres arbejde, har betalt afgifter mere end en gang på køb/ registrering af køretøj, moms, vægtafgift og benzin i lange, lange baner.

Transport- bygnings- og boligudvalget i det danske folketing omfatter 3 store områder, men har også hele 29 medlemmer:
Af folketingets egen hjemmeside fremgår bl.a følgende toneangivende medlemmer:
Næstformand: Kim Christiansen (DF), Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Østjyllands Storkreds fra 13. november 2007. Medlem af kommunalbestyrelsen i Mariagerfjord Kommune 2006-2011
Kristian Pihl Lorentzen (V), Folketingsmedlem for Venstre i Vestjyllands Storkreds fra 13. november 2007, Medlem af kommunalbestyrelsen i Kjellerup Kommune 1993-2006
Rasmus Prehn (S), Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Nordjyllands Storkreds fra 13. november 2007. Interessant hvis nogen herover ville "ytre sig åbent" om spørgsmålet og ikke blot "tier".

Når så er hele Jylland mod nord, øst og vest dækket ind politisk, hvilket forklarer noget om, hvorfor betalingsspørgsmålet lige dukker op ved Frederikssund og tidligere blev planlagt i Sønderjylland vedr. et stykke motorvej der.

Det skyldes ikke pengemangel i dette land, men kun:

"Politik"

Hermed frit citeret: "Politik er noget med visse begrænsninger" nyligt sagt af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ved et pressemøde.

Skrevet af J Vingaard d. 13-02-20180 Kommentar(er) · 683 Fremvisninger - Udskriv
Den lokalpolitiker der tier, vedr. brobetalingen, samtykker
Det er prisværdigt, at borgmester John Schmidt Andersen, V, selv mødte frem foran rådhusets hoveddør onsdag aften den 31-01-2018, før byrådets egentlige møde. Vi var mange protesterende vedr. den planlagte brobetaling, som trodsede kulden med tændte fakler foran rådhuset, men fik kun John´s holdning til den skæbnesvangre beslutning vedr. det fejlagtige Ja til brobetaling, afgivet af et tidligere byråd, minus et enkelt medlem, under ledelse af daværende bormester Ole Find Jensen (A), der afgav Ja´et til daværende transport/ trafikminister, Henrik Dam Kristensen (A).
John Schmidt Andersen, V, synes åbenbart som de fremmødte, at beslutningen om brugerbetaling, er dybt uretfærdig, men vil først protestere for alvor, den dag det endeligt er besluttet i folketinget, at f.eks. de ny Storstrøms- og Limfjordsforbindelser bliver gratis at benytte. Jamen det er jo allerede sket nu, som vi fremmødte sagde til ham, og hvorfor kan den gamle ”Ja” beslutning i Frederikssund byråd ikke forkastes/ genforhandles, Nu.
Jeg kan vanskeligt se hvordan Frederikssund kommune kan blive et ”stuurt” nummer, som det blev påstået af Lars Løkke Rasmussen, V, i et cirkustelt, i Venslev før kommunesammenlægningen.
Men det værste er næsten, at partiblokkene i byrådet herunder socialdemokratiet, (venstre), konservative og dansk folkeparti tier, og end ikke ville/ turde tale med os fremmødte. Kujonagtigt vil jeg mene.
Den der tier, samtykker som bekendt. Sådan tænker transportudvalget på Christiansborg antageligt også.


Skrevet af J Vingaard d. 01-02-2018Læs mere · 0 Kommentar(er) · 780 Fremvisninger - Udskriv
Ikke se, ikke høre, ikke tale
Vejdirektorat optræder med en utrolig arrogance på vegne af transportudvalget i folketinget.
Som en bulldozer lader direktoratet som om, de aktuelle massive protester mod brugerbetaling for benyttelse af den ny bro, hvoraf 75% dog udgøres af et ganske almindeligt stykke dansk landevej, ikke eksisterer/ aldrig er vist på TV .

I stedet indbyder direktoratet nu koldblodigt 5 firmaer til at afgive tilbud på det ny betalingsbom system, altså på trods af de tusindvis af protestester.
Det eneste positive er altså, at betalings anlægget ikke er bestilt endnu, som man ellers let kunne få indtrykket af, men det vil ske til sommer.

Meget samfunds energi, at bruge på et anlæg, som næppe kommer i funktion.

Og byrådsflertallet i Frederikssund, ja det kan minde lidt om en scene i den kendte film ”Min søsters børn vælter Nordjylland".
Byrådsflertallet har heller ikke ”set” lyset fra protestfaklerne på broen og underskrifterne på facebook, og ”taler ikke” om betalingen på den ny bro, men har i stedet netop sendt en delegation til transportudvalget på Christiansborg, for at få togene til at stoppe ved den antageligt kommende S togstation i Vinge.

Håbet om 20.000 måske ”ressourcestærke” beboere i Vinge om mange år, er vigtigere end kommunens nuværende nærmest underforstået 2. klasses borgere.

For at nå de omtalte 50.000 protestunderskrifter mod brugerbetalig i god tid, inden betalingsanlægget bestilles i sommeren 2018, må indsamlingen sandsynligvis speedes yderligere op og gøres landsdækkende.

Skrevet af J Vingaard d. 06-01-20180 Kommentar(er) · 727 Fremvisninger - Udskriv
Nu lysner det, også for kampen mod bruger chikane
Nu lysner det bogstaveligt fordi årets mørkeste dag er nået, og lyset vender tilbage.
Men også for den medvind Frederikssund Byråd giver fornuften med sit høringssvar, hvor man siger pænt "Nej tak" til Vejdirektoratets nøje udtænkte pinsler for de, der fremover benytter sig af den gamle broforbindelse, jf Lokalavisen, Frederikssund.
Listen over pinsler er lang og indeholder bl.a : et ubegrænset antal broåbninger, rødt lys bølger, busstoppesteder midt på vejen.
Dog har byrådet tilkendegivet, at det fremover naturligvis skal være lettere at passere på tværs af J.F. Willumsens Vej.
Vejdirektorat og transportminister/ transportudvalg så måske gerne den gamle bro brænde sammen i mekanikken indenfor kort tid, ved at hæve og sænke den, hver gang en robåd, med mast, stævner ud fra Roskilde eller Hundested.

Men det er jo desværre kun et høringssvar som kommunen har afgivet.

Mere lyst står det til med underskriftindsamlingen mod brugerbetaling på den ny bro, der nu også omfatter Skibby jf. Nej gruppens facebook.

Målet må jo være at indsamle 50.000 underskrifter for at få sagen op i folketinget, så trafik mafiaen, som har udtænkt brugerbetalingen, kommer til kort.

Tryk "Læs mere"

Skrevet af J Vingaard d. 21-12-2017Læs mere · 0 Kommentar(er) · 701 Fremvisninger - Udskriv
Godt gået Stefan og Nej´erne
I dag kunne du se 1. del af den ny gratis Nordhavns tunnel, til 1½ milliard kr. med en belastning på 15.000 biler dagligt, blive indviet på TV Lorry.
Stop engang, lagde du lige mærke til ordene "Tunnel" og "Gratis".

Enhver må blive blændet helt i vintermørket af urimeligheden, når vi taler om Frederikssund med sine 25.000 daglige biler over fjorden, hvor kampen for en tunnel på naturens og de lokales vegne måtte opgives.
I stedet fik vi som bekendt et ultimatum af en anlægslov for en betalings højbro i 2012 pudsigt nok også til 1½ milliard kr.
Ordet "betalingsbro" er dog ikke overført til selve grundloven, selvom man ofte skulle tro det.

Alle, der er afhængige af at kunne færdes frit på tværs af fjorden dagligt, har for længst sagt til sig selv. "Lad os komme væk herfra".

Men så toner Stefan G. Rasmussen heldigvis frem i TV Lorry med nyheden om sit første møde på Christiansborg som udsending for Nej gruppen til brugerbetaling.
Og ikke mindst med rettigheden til at kræve Ombudsmanden inddraget i sagen med i sin øverste jakke lomme.

Tag den, alle Jer politikere og andre beslutningstagere i det mindre og større, der ikke tør eller vil sige noget i øjeblikket.


Skrevet af J Vingaard d. 18-12-2017Læs mere · 0 Kommentar(er) · 615 Fremvisninger - Udskriv
Bastilledag i Frederikssund
Fredag den 15. december er den ny ”Bastilledag” i Frederikssund, hvor protesttogene lyste den gamle bro op som en brand i begge retninger, hvilket blev vist på TV Lorry i dag kl. 19.30.

Christiansborg må ryste i sin grundvold, når så mange, og så tydeligt har fået nok af folketingets meget tvivlsomme beslutning fra 2012 om at tvinge borgerne til brugerbetaling som det eneste sted i landet for færdsel på et stykke landevej, der tillige skal knytte en relativt ny storkommune sammen og ikke splitte den totalt.

Byrådet var repræsenteret ved Kenneth Jensen (A) der trods pres fra daværende borgmester, som den eneste nægtede at lade sin hånd styre til accept af beslutningen om brugerbetaling i byrådet. Susanne Bartholin har efter byrådets forskræmte accept i 2012 været frontfigur i ”Nej til brugerbetaling kampen”. Stefan G Rasmussen, tidligere folketingsmedlem for (C) er ny spydspids og forkæmper. Han skal personligt mødes med repræsentanter for partierne på Christiansborg på vegne af de tusindvis af medlemmer på facebook der igen og igen siger Nej til brugerbetaling på den ny bro. Nu kommer vikingerne for alvor op i os.

Du kan stadigt tilslutte dig angrebet på "Bastillen" på facebook, som må og vil lykkes.

Skrevet af J Vingaard d. 15-12-2017Læs mere · 0 Kommentar(er) · 630 Fremvisninger - Udskriv
Frederikssund kommune er for alvor ved at revne.
Onsdag den 13. december udgaven af ”Hornsherred Lokalavis” dækker massivt protesterne mod ”brugerbetaling på den ny bro” både på avisens forside og i flere artikler. Det er jo glædeligt, at folketingets daværende transportministers båp-båp aftale med Frederikssund kommune om brugerbetaling kommer frem i lyset.

Byrådet står aktuelt midt i problemer til halsen med ”fuglene på taget” der er fløjet fra Vinge, og de dermed manglende 163 millioner i 2017 regnskabet, en sag der i dag den 14. december fylder 4 sider på TV2 og DR´s tekst tv og som boblede helt op i TV avisen, hvor viceborgmester Lars Thelander Bostrøm (O), der var klippet sammen med slagmarkens store vandpytter, og fremstod med en noget rød ansigtskulør efterfulgt af skiltet med "til salg" blot udtrykte: "Jeg kan godt forstå borgernes bekymring over økonomien", uden dog at komme med noget bud på et svar eller forklaring.

Forholdet kan dog ikke undskylde, at byrådet ikke kæmper for at få taget brugerbetalingen på den ny bro af bordet, før Vejdirektorat m.fl. kommer alt for godt i gang med chikane af al færdsel på og til den gamle bro.

"Fuglen i hånden", nærmere bestemt Hornsherreds indbyggere, og de der besøger områdets natur og historie i bil, ja den fugl har i mange år været underordnet f.eks i forhold til Vinge prestigeprojektet.
Resultat er at ”fuglen i hånden” inden føje år flyver i andre retninger, når det gælder handel og service til skade for Frederikssund by og derved ”Sillebroen” med dens butikker og biograf samt resterne af de gamle butiksgader butikker. Underligt at Frederikssund erhverv ikke selv har set det komme. Nej ingen protester derfra, tværtimod, men det kommer måske.

Som forsmag på Vejdirektoratets kommende nærmest ondskabsfulde planer om besværliggørelse af trafikken, har byrådet så igangsat et længerevarende opgravningsprojekt med blokader på Færgevej til langt ind i 2018, hvilket uden tvivl allerede har påvirket flere handelsdrivende negativt.
Tænk sig, at Vejdirektoratet og transportministeriet er så bange for, at folk ikke bare vil betale ekstra afgifter på den ny bro, at man vil bruge samfundets penge på at ”sløjfe bus holdepladser”, tænk blot på dem der er ved gymnasiet, således at busserne fremover skal holde midt på vejen når passagerer går ind eller ud af busserne. Og hvis det ikke er nok er ide rigdommen stor i Vejdirektoratet. Et byrådsmedlem Kenneth Jensen (A) mener dog ifølge avisen, at de på tænkte chikaner ”er dybt uanstændige”
De fleste har nok bemærket hvordan de "gule biler" ved broen samt politiets fotovogn på bakken op til Silvan intenst har overvåget J.F. Willumsens Vej og den gamle bro, nu forstår vi bedre, hvad det gik ud på.

Det kan godt være at flere vil bosætte sig i Hornsherred ligesom mange andre steder, men det bliver i den sydlige ende uden for Frederikssund kommune, hvor man er tæt ved store byer som Holbæk og Roskilde, og kan smutte neden om ”betalings ommeren”

Efter TV avisen på DR1kom "Spise med Price, Eviva Espana" Et virkeligt morsomt og belærende indslag om en del af danskernes tidligere kultur og væsen, men hvor blev Uha Uha efterindspilningen af. Hvis du vil vide mere om bussen og Manole, så tryk på "læs mere"

Skrevet af J Vingaard d. 14-12-2017Læs mere · 0 Kommentar(er) · 699 Fremvisninger - Udskriv
Protestgruppe på Facebook mod brugerbetaling.
Nu er det snart jul, og du kan tilslutte dig den ny facebook gruppe imod brugerbetaling for brug af den ny fjordforbindelse over Roskilde Fjord.
Det ny byråd i Frederikssund er ikke til megen hjælp, så vi må som brugere hjælpe os selv fremover i det her spørgsmål.
Selvom den besluttede betaling ikke vil berøre borgmester John Schmidt Andersen (V) personligt, da han jo bor på Slangerup siden af fjorden, så er det ikke pænt gjort som repræsentant for alle kommunens borgere, at feje brugernes protester af bordet med en henvisning til den fejlagtige byrådsbeslutning fra 2012.
Dengang i 2012 ringede daværende transportminister Henrik Dam Kristensen (A) til sin partifælle og tidligere borgmester i Frederikssund Ole Find Jensen (A) med det berømte ultimatum, der nærmer sig kanten af det normale, i et såkaldt demokrati.

TV lorry tog heldigvis emnet op igen torsdag den 30. november, hvor den tidligere luftkaptajn og folketingspolitiker, Stefan G. Rasmussen, Frederikssund helt korrekt sagde: "Alle politiske beslutninger kan laves om", også beslutningen om betaling på broer, eller som tidl. statsminister J.O. Kragh (A) udtalte: "Man har et standpunkt til man tager et nyt"

Der findes mange eksempler på folketingsbeslutninger, der er blevet ændret:

Den påtænkte betaling for passage af forgængeren til den nuværende gamle bro måtte droppes i 1898.

Prisen på fjernvarme fra små kraftvarmeværker blev væsentligt reduceret over hele landet efter massive brugerprotester imod alt for høje varmepriser, også fra Jægerspris blev der protesteret. Protesterne blev også dækket af TV Lorry og medførte tilskud på flere hundreder millioner til "barmarks" kraftvarmeværkerne fra folketinget af flere omgange omring år 2000.

Venstre regeringer har selv indenfor de sidste 2 år sænket registreringsafgiften for personbiler væsentligt.

Folketinget har selv sænket elafgiften på elvarme 2 gange.

På andre områder står folketinget til gengæld stædig dumt nærmest urokkeligt fast som et IC4 tog i Libyens ørkensand (prøvemodellen til afdøde Gaddafi) eller i Randers på sporet til ophugning og senest vedr. indkøb af ny jagerfly, der først blev anslået til at koste 30 milliarder, hvilket dernæst steg til 60 og senest er estimeret til op mod 100 milliarder kroner for fly, der måske holder 30-40 år, hvis de ellers kan flyve og ikke blot støjer af Pommern til.

Pyt med det siger folketinget, som om de har lukket både øjne og øre, men "Den lille bro med tilhørende vejanlæg til 1½ milliard ved Frederikssund", som hele landet har gavn af de næste 100 år, nej den må familien Hansen og Jensen i Skibby og Jægerspris da selv betale broderparten af med over 10.000 kr pr. familie pr år

Er det retfærdigt?, Nej, tilmeld dig facebook gruppen, hvis du ikke allerede har gjort det.

Skrevet af J Vingaard d. 03-12-2017Læs mere · 0 Kommentar(er) · 665 Fremvisninger - Udskriv
Broen lukket i dag, søndag aften den 29-10-2017 til midnat.
"En gang til for Ingolf", stormen altså. Broen fra Frederikssund til Hornsherred er antageligt lukket til midnat i dag. Og sådan vil det sikkert gentage sig i en uendelighed indtil, der bygges et "hollænder dige" fra Hundested til Rørvig, men ak og ve trods massiv såkaldt vækst i vores lille land, er der ikke styr på, råd eller vilje til at løse de mest nærværende problemer, som vi står midt i med vaders. Så er det bedre at bruge milliarder fra berørte kasser og privates midler.
Nå ja, det er klart, at alt det arbejde med reparationer giver "vækst" med få års mellemrum, så pyt med de berørtes bekymringer.
Læs i øvrigt skiltene ved broen om den planlagte lukning 2 timer en nat i næste uge for reparation.
Så må vi bare håbe, at der ikke opstår akut behov for broen i Hornsherred under lukningerne.

Skrevet af J Vingaard d. 29-10-20170 Kommentar(er) · 672 Fremvisninger - Udskriv
Endeligt undersøges muligheden for....
Endeligt undersøges muligheden for i 2020 at indføre betaling for udenlandske bilister ved benyttelse af danske motorveje, ligesom vi selv længe har måttet betale i de fleste andre europæiske lande, når ferien gik sydpå væk fra den evigt overskyede himmel her til lands.
En omlægning af afgifter for mere eller mindre tilfældige bilister må snarest udjævnes/ fjernes, og dermed må de fleste broer og allerede gratis tunneller i dette land tænkes ind i en betaling for kørsel på motorveje. Et stort antal danskere har jo betalt for en super sportsvogn, selvom de aldrig har ejet en. Det var folketinget søreme længe om at indse.

Kandidaterne til det kommende Frederikssund Byråd har på samme måde muligheden for at nytænke og kræve den påtænkte ubegribelige afgift på passage af den kommende Kronprinsesse Mary´s bro taget af bordet. Det er ikke nok at MF Hans Andersen (V) ytrer sig ind imellem. Nu må kandidaterne vågne op, tage sig sammen og ytre sig klart.
Nok må være nok vedr. folketingets negative behandling af de, der tilfældigvis bor i Frederikssund området. Derfor må byrådet give folketinget et kærligt men mærkbart spark bagi. Flinkeskolens tid er ophørt.
Måske er Holbæk eller Hillerød et bedre sted at bosætte sig kan nogen med rette hævde.

Der er fremvisning af projektet den 28-09-2017 kl. 17.00 på Tørslev Hage. Men det handler antageligt om en teknisk forklaring og vil desværre ikke omhandle betalingsspørgsmålet.

Skrevet af J Vingaard d. 22-09-20170 Kommentar(er) · 783 Fremvisninger - Udskriv
Side 3 af 15 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Velkommen
På denne side finder du information om den kommende forbindelse over eller under Roskilde Fjord. Forbindelsen bliver enten en bro eller en tunnel, og den vil forbinde Hornsherred i vest med Frederikssund i øst.

Vi vil meget gerne høre fra alle, som har synspunkter om den kommende fjordforbindelse. Du kan kontakte os ved at klikke her.
Hvornår er broen oppe?
Kronprins Frederiks Bro åbner for sejlads hver hele og halve time.

Broen åbner dog IKKE på nedenstående tidspunkter:

Mandag-torsdag: kl. 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00.

Fredag: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00.

Lørdag, søndag og helligdage: Kun hver hele time, dog ikke 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 og 13:30.
Copyright © En Bedre Fjordforbindelse 2007 i samarbejde med www.baxit.dk