En Bedre Fjordforbindelse
Navigation
Forside med nyheder
Se filmen
Borgermøde, april 2011
Kontakt os
Bestyrelsen
Links

Facebook
Hvorfor denne forening?
Vedtægter
Bliv medlem

Projekt-web (Frederiksborg Amt)

Frederikssund Erhverv
Nyeste artikler
Høringssvar VVM
Trafikaftale 2009
Skriv under
Transportpolitik 2020
Frederikssundmotorvejen
Broen lukket i dag, søndag aften den 29-10-2017 til midnat.
"En gang til for Ingolf", stormen altså. Broen fra Frederikssund til Hornsherred er antageligt lukket til midnat i dag. Og sådan vil det sikkert gentage sig i en uendelighed indtil, der bygges et "hollænder dige" fra Hundested til Rørvig, men ak og ve trods massiv såkaldt vækst i vores lille land, er der ikke styr på, råd eller vilje til at løse de mest nærværende problemer, som vi står midt i med vaders. Så er det bedre at bruge milliarder fra berørte kasser og privates midler.
Nå ja, det er klart, at alt det arbejde med reparationer giver "vækst" med få års mellemrum, så pyt med de berørtes bekymringer.
Læs i øvrigt skiltene ved broen om den planlagte lukning 2 timer en nat i næste uge for reparation.
Så må vi bare håbe, at der ikke opstår akut behov for broen i Hornsherred under lukningerne.

Skrevet af J Vingaard d. 29-10-20170 Kommentar(er) · 735 Fremvisninger - Udskriv
Endeligt undersøges muligheden for....
Endeligt undersøges muligheden for i 2020 at indføre betaling for udenlandske bilister ved benyttelse af danske motorveje, ligesom vi selv længe har måttet betale i de fleste andre europæiske lande, når ferien gik sydpå væk fra den evigt overskyede himmel her til lands.
En omlægning af afgifter for mere eller mindre tilfældige bilister må snarest udjævnes/ fjernes, og dermed må de fleste broer og allerede gratis tunneller i dette land tænkes ind i en betaling for kørsel på motorveje. Et stort antal danskere har jo betalt for en super sportsvogn, selvom de aldrig har ejet en. Det var folketinget søreme længe om at indse.

Kandidaterne til det kommende Frederikssund Byråd har på samme måde muligheden for at nytænke og kræve den påtænkte ubegribelige afgift på passage af den kommende Kronprinsesse Mary´s bro taget af bordet. Det er ikke nok at MF Hans Andersen (V) ytrer sig ind imellem. Nu må kandidaterne vågne op, tage sig sammen og ytre sig klart.
Nok må være nok vedr. folketingets negative behandling af de, der tilfældigvis bor i Frederikssund området. Derfor må byrådet give folketinget et kærligt men mærkbart spark bagi. Flinkeskolens tid er ophørt.
Måske er Holbæk eller Hillerød et bedre sted at bosætte sig kan nogen med rette hævde.

Der er fremvisning af projektet den 28-09-2017 kl. 17.00 på Tørslev Hage. Men det handler antageligt om en teknisk forklaring og vil desværre ikke omhandle betalingsspørgsmålet.

Skrevet af J Vingaard d. 22-09-20170 Kommentar(er) · 852 Fremvisninger - Udskriv
Den ny fjordforbindelse er nu antydet på Kraks kort
Den ny fjordforbindelse er nu, som bekendt, allerede markeret på Krak´s kort som en stiplet linje med forventet åbningsår, så nu varer det ikke længe før den er der. Foreløbig er der kommet et en pæn asfalteret adgangsvej til de nordligst beliggende huse på Tørslev Hage.
Ved at besøge Tørslev siden kan du se, hvordan det er muligt at køre halvt over fjorden mellem spunsvæggene, altså kun for arbejdskøretøjer bag låste hegn.
Det ville vist have været relativt enkelt at placere eventuelle tunnelelementer imellem spunsvægge, hvis det altså havde været ønsket i bredere langsigtet forstand.

Skrevet af J Vingaard d. 30-07-20170 Kommentar(er) · 894 Fremvisninger - Udskriv
Fjordforbindelsen nået til "Ingeniøren"
Broforbindelsen er netop blevet omtalt i bladet " Ingeniøren", men lokalbefolkningens modstand mod den påtænkte brugerbetaling samt den oprindeligt foretrukne tunnelløsning er åbenbart ikke nået til bladet, som i stedet fokuserer på de 20 meter brede vejbane elementer med plads til 2 vognbaner hver vej. og den maksimale frihøjde ved almindelig vandstand på 25 meter.
Ingeniører lærer da ellers også om nationaløkonomi og jura og lidt arkitektur som del af uddannelsen, så hvorfor denne enøjede tekniske betragtning af bl.a "sfæriske lejer" mellem broens søjler og vejbane.
Bladet kunne rettelig bl.a stille spørgsmålet om, hvorfor der skal betales lige på dette vejstykke og altså primært for at køre på de lange tilkørselsveje hen til broen, der jo fylder meget i det store anlægsregnskab i forhold til selve broen.
Gad vide hvor mange fancy "S formede" udfletninger/ vejsløjfer på landjorden, som udlægges til brugerbetaling for den enkelte bruger/ bilist, som det eneste sted i Danmark.

Da bl.a cyklister ikke må eller kan benytte den ny bro, slipper de naturligvis for at betale, men det er jo en ringe trøst for bilisterne.

NB: "Sfærisk" betyder i øvrigt kugleformet eller et udsnit af en krum kugleoverflade.

Skrevet af J Vingaard d. 18-05-2017Læs mere · 0 Kommentar(er) · 931 Fremvisninger - Udskriv
2 informationscentre for en vejforbindelse
Nu er der også åbnet et Info center for fjordforbindelsen på Østersvej 4 i Frederikssund, hvis du ikke kan komme over fjorden grundet trafikken til det andet og først åbnede info center i Skibby. Østersvej 4, Frederikssund ligner nu på Kraks vejviser mest af alt et husmandssted med træalle og smuk fjord udsigt.
Hertil kommer igangværende information om de arkæologiske udgravninger i Lyngerup omtalt i aviser og TV Lorry.
Historisk forening i Jægerspris har arrangeret markbesøg, Torsdag d. 9. marts 2017. I tidsrummet 10-14 er udgravningen åben for alle interesserede.
Mødestedet er ROMU’s udgravning, der ligger for enden af Mejerigårdsvej i Lyngerup, Hornsherred. Nærmeste adresse er Mejerigårdsvej 27, 3630 Jægerspris.

Skrevet af J Vingaard d. 07-03-20170 Kommentar(er) · 1095 Fremvisninger - Udskriv
2017 januar møder ved og om Kronprinsesse Marys bro
Januar 2017 var dårligt skudt i gang før jeg så en enlig turistbus en meget kold onsdag i uge 1 nede på den færdige østlige tilkørsel til broen. Det viste sig at være medlemmer af folketingets trafikudvalg, der havde vovet sig ud for at besigtige projekt status ved selvsyn. Hvor mange af politikerne, som så vovede sig helt ud af bussens døre i kulden, vides dog ikke.
Siden er der opstillet tydelige bomme på tværs af nævnte vej med de to "halve" til- og frakørsler, som mange forbi kørende sikkert har undret sig over længe.
I uge 3 blev trenden med at holde møde om Kronprinsesse Marys Bro på en onsdag gentaget, da over 400 brugere/ borgere mødte op til møde om broen i Frederikssund hallen. Konkrete, praktiske og meget relevante spørgsmål blev stillet til Vejdirektoratets projekts chef Henrik Vincentsen.
Arbejdet vil nu gå i gang for alvor på Tørslev Hage siden og give gener som eksempelvis tidligere set ved Metro byggeriet i København i form af støj fra bygning af spunsvægge m.m. Og så er det fornuftigt at få oplyst, hvornår der evt. skal arbejdes uden for det berammede tidspunkt mellem kl. 06.00 og 18.00, og hvor meget det vil larme.
En beboer fra Tørslev Hage medvirkede i TV Lorry om aftenen og udtrykte tydeligt sine bekymringer for vejen, når den står færdig.

Skrevet af J Vingaard d. 25-01-20170 Kommentar(er) · 980 Fremvisninger - Udskriv
Mens vi venter ved fjorden
Status for den ny fjordforbindelse: Arbejdet med den østlige tilkørsel er nået langt ved St. Rørbæk og virker nærmest færdigt der. Den vestlige tilkørsel på Tørslev Hage er derimod sørgelig at skue med jernplader lagt i lange baner på den gamle regnvåde sommerhusvej. Den ny vej kommer ubehageligt tæt på mange af de berørte sommerhuse, og selvom vejen ifølge planen bliver forsænket i terrænet, må man stadigt undres over, at en endnu bedre indpasset løsning ikke var mulig.
Transport-, bygnings- og boligudvalget havde ”samråd” den 14-12-2016 med den ny minister for området, Ole Birk Olesen LA. Hele forestillingen blev vist i dag på TV. Ingen udvalgsmedlemmer har åbenbart noget at lade den anden høre vedr. brugerbetalingen ved fjordforbindelsen, argumenterne herfor virker mere og mere groteske. Brugerbetalingen er et ”forsøg”/ en ”undersøgelse”, og der er ingen planer om at indføre lignende betaling andre steder i landet, ej heller på de utallige danske motorveje herunder den ønskede motor- stikvej fra Rønnede til Næstved. Ministerens argument er, at bilisterne jo allerede har betalt en stribe afgifter, der rigeligt betaler for vejstriber m.m., og det må siges at være rigtigt. Der vil kun blive indført brugerbetaling for den kommende havnetunnel i København og måske ved Limfjordens 3. forbindelse, men det sidste skal i givet fald kun ske i myldre trafikken morgen og aften.
Her står vi tilbage med et discount broprojekt, som vi oven i købet selv må betale en stor del af, hvilket fortsat virker som ren sort "snak" i tråd med Midtbanen i Hornsherred, som primært blev brugt til at eksperimentere med det kørende materiel i dens korte levetid.
Du kan i ventetiden, hvis du er lokal interesseret, læse den ny bog fra Jægerspris historiske forening om ”Gerlev”, ”Kirke, skoler og kro”, en fornuftig treenighed kunne man sige, Bogen indeholder med sit skyfrie omslag foto mange flotte motiver og historier. Du kan naturligvis også drage til Kignæs/ Færgelunden for at lede efter den store sten kaldet "Dronningens Broche", der dog ikke kan rokke. Et besøg på det ny Info center om fjordforbindelsen i Skibby bymidte kan også tilrådes.

Skrevet af J Vingaard d. 18-12-20160 Kommentar(er) · 1197 Fremvisninger - Udskriv
Denne hjemmeside har fået et nyt navnemæssigt familiemedlem
En bedre fjordforbindelse med den gode gamle hjemmeside, http://fjordforbindelse.dk, som du netop læser har fået en navnesøster med hjemmesiden, http://fjordforbindelsen.dk, der blot har tilføjet et "n" til vores domænenavn, som du ser.
Den ny hjemmeside er opstået grundet det særlige selskab, Vejdirektoratet har oprettet ifbm udførelsen af den ny fjordforbindelse.
Der bliver behov for yderligere kommunikation og til brug for denne, har vi givet tilladelse til, at en kommunikations virksomhed tilknyttet det ny selskab anvender vores 10 år gamle film helt eller delvist på facebook og andre steder.

Ellers har du sikkert bemærket, at rusten igen angriber den gamle bro, og at denne i år 2020 vil blive fjernstyret, som en række andre klapbroer i Danmark.

Skrevet af J Vingaard d. 22-11-20160 Kommentar(er) · 1045 Fremvisninger - Udskriv
Nordjylland siger også "nej tak til brugerbetaling af fjordforbindelse".
Tanken om brugerbetaling for broer i en relativt lille fjordskala, vokser heller ikke særligt godt i den nordjyske muld. Så tanken om brugerbetaling, ligesom den vi blev påtvunget som en landspolitisk prøveballon ved Roskilde fjord, er åbenbart ikke kommet godt fra start i forbindelse med den kommende ekstra Limfjordsforbindelse. Underligt at vejbetaling skal indføres i nogle enkelte områder, mens priserne på f.eks. flere færgeforbindelser fornuftigvis sænkes betydeligt for at øge mobiliteten i Danmark.
Kilde vedr. "nej til brugerbetaling ved Limfjorden": dr.dk/ nyheder, der citerer Nordjyllands regionsråds formand Ulla Astman (S).
Entreprenør virksomheden Barslund er nu så langt, at dele af tilkørselsvejen til den bedre fjordforbindelse er under asfaltering.

Skrevet af J Vingaard d. 23-09-20160 Kommentar(er) · 1215 Fremvisninger - Udskriv
Silkeborg motorvejen indviet og entreprenør valgt til broen over Roskilde Fjord.
Firmaet Barslund er godt nok nået langt med vejarbejdet på landsiden ved Store Rørbæk syd for Frederikssund, og nu er et spansk/ belgisk/ italiensk ”joint venture” selskab med det nærmest klicheagtige navn ”Rizzani de Eccher, Besix og Acciona Infraestructuras” så udvalgt blandt 4 bydende joint ventures til at forestå selve brobyggeriet. Nej det har ikke noget med et berømt tog at gøre.
Vejbane elementerne bygges i Polen og sejles til Danmark, hvilket tyder på en stålløsning, mens resten bygges på stedet sandsynligvis i beton, hvilket vil kræve yderligere geotekniske undersøgelse foretaget i løbet af oktober 2016. Så må vi se om resultatet lever op til arkitekternes udfoldelser ved alle de små broer over den ny motorvej gennem Silkeborg, der i dag blev indviet.
En ting er dog desværre sikkert. Det væsentlige projekt element, vejtunnelen ved selve Silkeborg By, nej det får vi ikke her ved fjorden, selvom processen både i Frederikssund og i Silkeborg ganske rigtigt som udtalt af transportminister Hans Christian Schmidt (V) har omfattet ideer fra lyse lokale hoveder samt borgerinddragelse, tak for det.
Trods de mange flotte politiske udmeldinger om, at vi skal tage hensyn til Danmarks sparsomme Natura 2000 områder, så var politikernes tanker helt andre steder, da Fjordforbindelsen skulle finansieres.
Det økonomiske fundament var betydeligt stærkere i Silkeborg, hvor selv den daværende statsminister kom på banen for at udrede projektet og nå til en afgørelse.
Et ikke 100% økonomisk fundament for vores broløsning medfører tillige, at vi modsat silkeborgenserne, selv må betale broderparten, ovenikøbet som de eneste i landet ved brug af et vejprojekt af denne art (Prinsesse Marys bro koster i sig selv ca. 1 milliard danske kroner lig med et jagerfly lig med en tolvtedel af….).
Forløbet efterlader indtrykket af et forhandlingsresultat på under middel. Nå, vil nogen sige, når bilerne ruller, er alt glemt og alle glade, hurra for det, ja måske.
Men MF Hans Andersen (V) bl.a. lokalt medlem af folketingets transportudvalg må nu gerne snarest komme op med nogle bedre forslag vedr. betalingen.

Skrevet af J Vingaard d. 11-09-2016Læs mere · 0 Kommentar(er) · 1285 Fremvisninger - Udskriv
Side 4 af 16 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Velkommen
På denne side finder du information om den kommende forbindelse over eller under Roskilde Fjord. Forbindelsen bliver enten en bro eller en tunnel, og den vil forbinde Hornsherred i vest med Frederikssund i øst.

Vi vil meget gerne høre fra alle, som har synspunkter om den kommende fjordforbindelse. Du kan kontakte os ved at klikke her.
Hvornår er broen oppe?
Kronprins Frederiks Bro åbner for sejlads hver hele og halve time.

Broen åbner dog IKKE på nedenstående tidspunkter:

Mandag-torsdag: kl. 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00.

Fredag: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00.

Lørdag, søndag og helligdage: Kun hver hele time, dog ikke 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 og 13:30.
Copyright © En Bedre Fjordforbindelse 2007 i samarbejde med www.baxit.dk