En Bedre Fjordforbindelse
Navigation
Forside med nyheder
Se filmen
Borgermøde, april 2011
Kontakt os
Bestyrelsen
Links

Facebook
Hvorfor denne forening?
Vedtægter
Bliv medlem

Projekt-web (Frederiksborg Amt)

Frederikssund Erhverv
Nyeste artikler
Høringssvar VVM
Trafikaftale 2009
Skriv under
Transportpolitik 2020
Frederikssundmotorvejen
2 informationscentre for en vejforbindelse
Nu er der også åbnet et Info center for fjordforbindelsen på Østersvej 4 i Frederikssund, hvis du ikke kan komme over fjorden grundet trafikken til det andet og først åbnede info center i Skibby. Østersvej 4, Frederikssund ligner nu på Kraks vejviser mest af alt et husmandssted med træalle og smuk fjord udsigt.
Hertil kommer igangværende information om de arkæologiske udgravninger i Lyngerup omtalt i aviser og TV Lorry.
Historisk forening i Jægerspris har arrangeret markbesøg, Torsdag d. 9. marts 2017. I tidsrummet 10-14 er udgravningen åben for alle interesserede.
Mødestedet er ROMU’s udgravning, der ligger for enden af Mejerigårdsvej i Lyngerup, Hornsherred. Nærmeste adresse er Mejerigårdsvej 27, 3630 Jægerspris.

Skrevet af J Vingaard d. 07-03-20170 Kommentar(er) · 972 Fremvisninger - Udskriv
2017 januar møder ved og om Kronprinsesse Marys bro
Januar 2017 var dårligt skudt i gang før jeg så en enlig turistbus en meget kold onsdag i uge 1 nede på den færdige østlige tilkørsel til broen. Det viste sig at være medlemmer af folketingets trafikudvalg, der havde vovet sig ud for at besigtige projekt status ved selvsyn. Hvor mange af politikerne, som så vovede sig helt ud af bussens døre i kulden, vides dog ikke.
Siden er der opstillet tydelige bomme på tværs af nævnte vej med de to "halve" til- og frakørsler, som mange forbi kørende sikkert har undret sig over længe.
I uge 3 blev trenden med at holde møde om Kronprinsesse Marys Bro på en onsdag gentaget, da over 400 brugere/ borgere mødte op til møde om broen i Frederikssund hallen. Konkrete, praktiske og meget relevante spørgsmål blev stillet til Vejdirektoratets projekts chef Henrik Vincentsen.
Arbejdet vil nu gå i gang for alvor på Tørslev Hage siden og give gener som eksempelvis tidligere set ved Metro byggeriet i København i form af støj fra bygning af spunsvægge m.m. Og så er det fornuftigt at få oplyst, hvornår der evt. skal arbejdes uden for det berammede tidspunkt mellem kl. 06.00 og 18.00, og hvor meget det vil larme.
En beboer fra Tørslev Hage medvirkede i TV Lorry om aftenen og udtrykte tydeligt sine bekymringer for vejen, når den står færdig.

Skrevet af J Vingaard d. 25-01-20170 Kommentar(er) · 867 Fremvisninger - Udskriv
Mens vi venter ved fjorden
Status for den ny fjordforbindelse: Arbejdet med den østlige tilkørsel er nået langt ved St. Rørbæk og virker nærmest færdigt der. Den vestlige tilkørsel på Tørslev Hage er derimod sørgelig at skue med jernplader lagt i lange baner på den gamle regnvåde sommerhusvej. Den ny vej kommer ubehageligt tæt på mange af de berørte sommerhuse, og selvom vejen ifølge planen bliver forsænket i terrænet, må man stadigt undres over, at en endnu bedre indpasset løsning ikke var mulig.
Transport-, bygnings- og boligudvalget havde ”samråd” den 14-12-2016 med den ny minister for området, Ole Birk Olesen LA. Hele forestillingen blev vist i dag på TV. Ingen udvalgsmedlemmer har åbenbart noget at lade den anden høre vedr. brugerbetalingen ved fjordforbindelsen, argumenterne herfor virker mere og mere groteske. Brugerbetalingen er et ”forsøg”/ en ”undersøgelse”, og der er ingen planer om at indføre lignende betaling andre steder i landet, ej heller på de utallige danske motorveje herunder den ønskede motor- stikvej fra Rønnede til Næstved. Ministerens argument er, at bilisterne jo allerede har betalt en stribe afgifter, der rigeligt betaler for vejstriber m.m., og det må siges at være rigtigt. Der vil kun blive indført brugerbetaling for den kommende havnetunnel i København og måske ved Limfjordens 3. forbindelse, men det sidste skal i givet fald kun ske i myldre trafikken morgen og aften.
Her står vi tilbage med et discount broprojekt, som vi oven i købet selv må betale en stor del af, hvilket fortsat virker som ren sort "snak" i tråd med Midtbanen i Hornsherred, som primært blev brugt til at eksperimentere med det kørende materiel i dens korte levetid.
Du kan i ventetiden, hvis du er lokal interesseret, læse den ny bog fra Jægerspris historiske forening om ”Gerlev”, ”Kirke, skoler og kro”, en fornuftig treenighed kunne man sige, Bogen indeholder med sit skyfrie omslag foto mange flotte motiver og historier. Du kan naturligvis også drage til Kignæs/ Færgelunden for at lede efter den store sten kaldet "Dronningens Broche", der dog ikke kan rokke. Et besøg på det ny Info center om fjordforbindelsen i Skibby bymidte kan også tilrådes.

Skrevet af J Vingaard d. 18-12-20160 Kommentar(er) · 1096 Fremvisninger - Udskriv
Denne hjemmeside har fået et nyt navnemæssigt familiemedlem
En bedre fjordforbindelse med den gode gamle hjemmeside, http://fjordforbindelse.dk, som du netop læser har fået en navnesøster med hjemmesiden, http://fjordforbindelsen.dk, der blot har tilføjet et "n" til vores domænenavn, som du ser.
Den ny hjemmeside er opstået grundet det særlige selskab, Vejdirektoratet har oprettet ifbm udførelsen af den ny fjordforbindelse.
Der bliver behov for yderligere kommunikation og til brug for denne, har vi givet tilladelse til, at en kommunikations virksomhed tilknyttet det ny selskab anvender vores 10 år gamle film helt eller delvist på facebook og andre steder.

Ellers har du sikkert bemærket, at rusten igen angriber den gamle bro, og at denne i år 2020 vil blive fjernstyret, som en række andre klapbroer i Danmark.

Skrevet af J Vingaard d. 22-11-20160 Kommentar(er) · 949 Fremvisninger - Udskriv
Nordjylland siger også "nej tak til brugerbetaling af fjordforbindelse".
Tanken om brugerbetaling for broer i en relativt lille fjordskala, vokser heller ikke særligt godt i den nordjyske muld. Så tanken om brugerbetaling, ligesom den vi blev påtvunget som en landspolitisk prøveballon ved Roskilde fjord, er åbenbart ikke kommet godt fra start i forbindelse med den kommende ekstra Limfjordsforbindelse. Underligt at vejbetaling skal indføres i nogle enkelte områder, mens priserne på f.eks. flere færgeforbindelser fornuftigvis sænkes betydeligt for at øge mobiliteten i Danmark.
Kilde vedr. "nej til brugerbetaling ved Limfjorden": dr.dk/ nyheder, der citerer Nordjyllands regionsråds formand Ulla Astman (S).
Entreprenør virksomheden Barslund er nu så langt, at dele af tilkørselsvejen til den bedre fjordforbindelse er under asfaltering.

Skrevet af J Vingaard d. 23-09-20160 Kommentar(er) · 1096 Fremvisninger - Udskriv
Silkeborg motorvejen indviet og entreprenør valgt til broen over Roskilde Fjord.
Firmaet Barslund er godt nok nået langt med vejarbejdet på landsiden ved Store Rørbæk syd for Frederikssund, og nu er et spansk/ belgisk/ italiensk ”joint venture” selskab med det nærmest klicheagtige navn ”Rizzani de Eccher, Besix og Acciona Infraestructuras” så udvalgt blandt 4 bydende joint ventures til at forestå selve brobyggeriet. Nej det har ikke noget med et berømt tog at gøre.
Vejbane elementerne bygges i Polen og sejles til Danmark, hvilket tyder på en stålløsning, mens resten bygges på stedet sandsynligvis i beton, hvilket vil kræve yderligere geotekniske undersøgelse foretaget i løbet af oktober 2016. Så må vi se om resultatet lever op til arkitekternes udfoldelser ved alle de små broer over den ny motorvej gennem Silkeborg, der i dag blev indviet.
En ting er dog desværre sikkert. Det væsentlige projekt element, vejtunnelen ved selve Silkeborg By, nej det får vi ikke her ved fjorden, selvom processen både i Frederikssund og i Silkeborg ganske rigtigt som udtalt af transportminister Hans Christian Schmidt (V) har omfattet ideer fra lyse lokale hoveder samt borgerinddragelse, tak for det.
Trods de mange flotte politiske udmeldinger om, at vi skal tage hensyn til Danmarks sparsomme Natura 2000 områder, så var politikernes tanker helt andre steder, da Fjordforbindelsen skulle finansieres.
Det økonomiske fundament var betydeligt stærkere i Silkeborg, hvor selv den daværende statsminister kom på banen for at udrede projektet og nå til en afgørelse.
Et ikke 100% økonomisk fundament for vores broløsning medfører tillige, at vi modsat silkeborgenserne, selv må betale broderparten, ovenikøbet som de eneste i landet ved brug af et vejprojekt af denne art (Prinsesse Marys bro koster i sig selv ca. 1 milliard danske kroner lig med et jagerfly lig med en tolvtedel af….).
Forløbet efterlader indtrykket af et forhandlingsresultat på under middel. Nå, vil nogen sige, når bilerne ruller, er alt glemt og alle glade, hurra for det, ja måske.
Men MF Hans Andersen (V) bl.a. lokalt medlem af folketingets transportudvalg må nu gerne snarest komme op med nogle bedre forslag vedr. betalingen.

Skrevet af J Vingaard d. 11-09-2016Læs mere · 0 Kommentar(er) · 1192 Fremvisninger - Udskriv
Brofradrag/ brobetaling
TV Lorry bragte i dag et godt indslag vedr. brugerbetalingen på den ny forbindelse over Roskilde Fjord foranlediget af forslaget fra Hans Andersen (V) på dennes facebook om et muligt skattemæssigt fradrag for den kommende brobetaling, som skatteministeren jvnf. Hans Andersen ser positivt på.
Et fradrag er naturligvis bedre end ingenting, men det er meget få familier, som overhovedet kan forstå årsagen til, at de skal betale ved passage af den kommende bro, der ikke ligefrem kan måle sig størrelsesmæssigt med "gratisbroer" som f.eks. Farøbroen og Lillebæltsbroen. Det burde være mere end rigeligt at finansiere broen med det som de enkelte familier betaler i bil registrerings- og grønne afgifter, samt rækken af andre dummebøde agtige afgifter.

Over 10.000 personer har allerede sagt "Nej tak" til brugerbetaling ved broen.
Jamen så sparer du tid og brændstof vil nogen sige, og der er naturligvis godt, men husk lige på, at dit almindelige kørselsfradrag sikkert også falder gevaldigt.

En broafgift på 15 kr. gange 2, gange 200 arbejdsdage plus diverse kørsel vokser let til 10.000 kr. hvert år pr. voksen person og er ikke så lille en harmløs afgift, som den umiddelbart lyder af i den politisk manipulerede verden.

Skrevet af J Vingaard d. 07-07-2016Læs mere · 0 Kommentar(er) · 1159 Fremvisninger - Udskriv
Vejbyggeriet er i gang ved Store Rørbæk
Enhver der passerer S-banelinien ved Store Rørbæk mellem Frederikssund og Ølstykke kan med egne øjne se, at der syd for jernbanen bygges ny vej til byggepladsen ud mod fjorden for den ny fjordforbindelse.

Skrevet af J Vingaard d. 28-05-20160 Kommentar(er) · 1033 Fremvisninger - Udskriv
Alterbrød og tre gange hurra for fjordforbindelsen
Transportminister Hans Christian Schmidt (V) havde lidt af sin sønderjydske humor med i bagagen til Frederikssund, da de tre gange hurra skulle råbes, vel og mærke i samme tempo som byggeprocessen af den bedre fjordforbindelse, i dag kl. 15.30 på marken ud for Marbækvej 58.
Da de 3 hurra´er råbtes i et højt tempo, må det tages som tegn på, at byggeriet vil skride meget hurtigt fremad over de næste tre år i modsætning til udviklingen de foregående ca. 50 år.
I Sønderjylland har de lange kagetraditioner med mange slags kage. Det har Søren Rye dokumenteret på TV. Her var der dog kun en lagkagetype, den var god og udsmykket med 3 motiver af Kronprinsesse Mary´s bro og naturen deromkring på marcipan.

De var der alle sammen, transportministeren, manden med skiltet "Ja tak til fjordforbindelsen" og "nej tak til brugerbetaling", Jens Ross Andersen fra "En bedre Fjordforbindelse" med sin helt egen spade og iført gummistøvler, Torben Nielsen med sin egen spade/ gummistøvler, alle fotograferne, alle journalisterne, tidl. borgmester Ole Find Jensen (A) uden gummistøvler, nuværende borgmester John Schmidt Andersen (V) og ikke mindst Hans Andersen MF (V), som jeg tilfældigvis kunne overgive en personlig hilsen direkte fra Helsingør, hvor jeg lige kom fra, og hvor man også har hørt om fjordforbindelsen ved Frederikssund.

Ja, man blev da helt mæt af al den kage/ alterbrød, kaffe, sodavand og spader i lange baner, ingen kunne til sidst finde rundt i alle de spader eller hæfte betegnelsen "spade" på nogen af de flere hundrede fremmødte.

Tryk "Læs mere"

Skrevet af J Vingaard d. 25-04-2016Læs mere · 0 Kommentar(er) · 1315 Fremvisninger - Udskriv
Første spadestik til fjordforbindelsen på Marbævej 58
Der bliver trængsel på Marbækvej, Frederikssund mandag den 25. april 2016 kl. 15.00 – 17.00 ud for Marbækvej 58, når transportminister Hans Christian Schmidt tager første spadestik til den ny fjordforbindelse.
Første entreprenør er valgt, og nu kommer der for alvor gang i arbejdet, som ikke længere kan stoppes eller forhales efter flere generationers uendelige venten og mange sorte mandages lange trafikkøer.
Transportminister Hans Christian Schmidt (V) er en af de få ministre, der har turde at stille op i Frederikssund tidligere, så derfor er det næsten naturligt, at netop han tager det første spadestik en kold april mandag.
Man kan da håbe på, at han ud over den blinde begejstring over, at det endelig er lykkedes at påbegynde arbejdet, også med et skævt smil berører emner som:
Hvorfor brugerne lige her skal betale en afgift på vel nok 25 kr. hver gang, de passerer broen, det skal man ingen andre steder her i landet på tilsvarende broer.
Hvorfor var det ikke muligt at skaffe de ekstra midler, således at naturen ved fjorden kunne bevares ved at bygge en tunnel i stedet for en larmende bro, se også vores logo.
Set over den ny forbindelses levetid på over 100 år, ville det næppe være en uoverstigelig samfundsopgave, at investere hvad der svarer til et jagerfly ekstra på sagen.

Skrevet af J Vingaard d. 20-04-20160 Kommentar(er) · 1388 Fremvisninger - Udskriv
Side 4 af 15 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Velkommen
På denne side finder du information om den kommende forbindelse over eller under Roskilde Fjord. Forbindelsen bliver enten en bro eller en tunnel, og den vil forbinde Hornsherred i vest med Frederikssund i øst.

Vi vil meget gerne høre fra alle, som har synspunkter om den kommende fjordforbindelse. Du kan kontakte os ved at klikke her.
Hvornår er broen oppe?
Kronprins Frederiks Bro åbner for sejlads hver hele og halve time.

Broen åbner dog IKKE på nedenstående tidspunkter:

Mandag-torsdag: kl. 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00.

Fredag: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00.

Lørdag, søndag og helligdage: Kun hver hele time, dog ikke 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 og 13:30.
Copyright © En Bedre Fjordforbindelse 2007 i samarbejde med www.baxit.dk