En Bedre Fjordforbindelse
Navigation
Forside med nyheder
Se filmen
Borgermøde, april 2011
Kontakt os
Bestyrelsen
Links

Facebook
Hvorfor denne forening?
Vedtægter
Bliv medlem

Projekt-web (Frederiksborg Amt)

Frederikssund Erhverv
Nyeste artikler
Høringssvar VVM
Trafikaftale 2009
Skriv under
Transportpolitik 2020
Frederikssundmotorvejen
Sammenfletning med ny motorvej er ikke gennemtænkt.
Så er sommerferien slut og et stykke motorvej fra Ballerup til Smørum er åbnet, men hold da op for en dårlig gennemtænkt sammenføring med den gamle Frederikssund vej.
Det første jeg så ved prøvekørslen af vejen gennem det åbne landbrugsland, så længe det varer, fra Ballerup til Smørum forleden, var en bilist der havde taget turen ned af rampen i Smørum med fuld fart og endt 4 meter oppe på den modsatte stejle skråning langs Tværvejen til Smørum, der føles meget lang og desværre ender i det gamle lyskryds. Kunne man da idet mindste have lavet en glidende overgang til og fra den gamle 4- sporede landevej. Nej man forventer åbenbart at motorvejen færdiggøres helt til Frederikssund indenfor få år.

Arbejdet med Fjordforbindelsen fortsætter dag for dag senest jvnf annoncering af Ekspropriation tirsdag den 1. september 2015. Beckervej 45, Tørslev Mark kl. 09:30 og Beckersvej 43 kl. 13:00 (der tages forbehold for trykfejl) Fortegnelse nr. 1 kan ses på Frederikssund Rådhus, Torvet 2, 3600 Frederikssund

I sommerferien har jeg oplevet et par ting, som jeg beskriver, hvis du trykker "læs mere"

Skrevet af J Vingaard d. 14-08-2015Læs mere · 0 Kommentar(er) · 1345 Fremvisninger - Udskriv
Husk mandag den 13. juli nyt stykke motorvej og lørdag den 20. juni 2015 militær øvelse på broen
Motorvejen fra Måløv til Ballerup åbnes 3 måneder før tid ifølge Lokalavisen Frederikssund/ Hornsherred, mandag den 13. juli, så mangler der bare lige det sidste stykke motorvej til Frederikssund. Det nås næppe i år, men man kan jo sigte efter 2018.
Lørdag den 20. juni er der militær øvelse og kolonner på og ved kronprins Frederiks bro, krydsene omkring broen vil blive lukket i perioden Kl. 9 – 10 og igen Kl. 12 – 14. Rute 207 mellem Jægerspris og Kulhuse vil også være kortvarigt lukket, hvilket nok skal give en del ravage. Det vides ikke om russerne er på vej eller hvad der sker.
I øvrigt har Vejdirektoratet afholdt indledende møde med mange interesserede entreprenører vedr. fjordforbindelsen og vejen derfra til Onsved området i Hornsherred. Der forestår en kort proces, hvor det endelige entreprenør konsortium vælges til næste år efter en åbenbart streng udvælgelse.

Skrevet af J Vingaard d. 12-06-20150 Kommentar(er) · 1367 Fremvisninger - Udskriv
Gode ændringer vedr. vejføringen i Hornsherred
Det ser nu ud til at beboerne i Jægerspris, Lyngerup og Onsved bliver hørt, idet tilkørslerne til den ny fjordforbindelse fra Jægerspris føres nord om Lyngerup uden om byen og ligeså ved Onsved.
Nu er jeg så heldig, at kunne slappe af enkelte gange i Odsherred langt fra efter min personlige mening alt for dominerende lokale elementer, der har deres rødder på hovedstadens bagside, og min hustru og jeg benytter den kun et år gamle 2+1 vej i Odsherred dertil.
Når den ny fjordforbindelse snart er etableret må en tilsvarende 2+1 Hornsherredvej udføres ned til Holbækmotorvejen, behovet er der transport og sikkerhedsmæssigt, og vil uden tvivl øges væsentligt. Så rådet til vejdirektoratet er: I kan ligesågodt begynde planlægningen nu, Samfundets pengespild på EDB systemer, der ikke taler sammen, skal vel ikke gentages på vejområdet.

Du kan trykke "læs mere" lige herunder og se mine sidste positive indtryk på en firmarejse til Skelskør.
Vidste du at Skelskør i år med 15 års forsinkelse afholder år 2000 fest og vores gamle "Skjelskør M/S" dampskib, der i flere år har holdt til i Frederikssund, i den anledning sejler ned til sin oprindelige hjemby. Frederikssund og Skelskør hænger således lidt sammen, der kan du bare se.

Skrevet af J Vingaard d. 05-06-2015Læs mere · 0 Kommentar(er) · 1341 Fremvisninger - Udskriv
"Aftale om en grøn transportpolitik" partierne mødes til efteråret
Uanset hvem der vinder folketingsvalget vil partierne bag "aftale om en grøn transportpolitik" V, S, DF, R, LA, SF og K antageligt mødes til efteråret vedrørende det sidste stykke motorvej til Frederikssund og dermed helt hen til den ny fjordforbindelse, der som bekendt "kører". Det er en lidt spøjs brug af ordet "grøn" i forbindelse med motorveje. Men lad os håbe at vejen bliver så grøn som mulig, ikke kun mht. udsigten fra vejen, men også når det gælder påvirkning med støj og møg af natur og naboer til vejen.
De der hver dag er nød til at skaffe sig og familien indtægter nærmere København end Frederikssund glæder sig uden tvivl til vejen og kan takke MF Hans Andersen (V) for i denne omgang at presse på overfor den nu næsten tidligere transportminister Magnus Heunicke (S) for et svar i sagen

Skrevet af J Vingaard d. 27-05-20150 Kommentar(er) · 1302 Fremvisninger - Udskriv
Vej direktoratet indbyder 5 konsortier til licitation
I følge "Licitationen" indbyder Vejdirektoratet nu 5 konsortier til i totalentreprise at give bud på den ny fjordforbindelse inklusiv vejstrækningerne dertil. Og det nævnes i udbuddet, at der skal tages øget hensyn til lokalbefolkning m.m. Jo bedre/ mere hensyn til miljø og beboere jo bedre, mener vi. Og så afventer vi bare, at markerings flagene på strækningen som alle kan se i området snart afløses af det egentlige anlægsarbejde.

Skrevet af J Vingaard d. 07-05-2015Læs mere · 0 Kommentar(er) · 1339 Fremvisninger - Udskriv
Foreningen En bedre Fjordforbindelse fortsætter mindst et år endnu
Formand for foreningen "En bedre Fjordforbindelse", Jens Ross Andersen kunne med glæde og en vis stolthed aflægge sin formands beretning ved den ordinære generalforsamling mandag aften. Foreningen har overordnet levet op til vedtægterne og fjordforbindelsen er blevet meget konkret, når man ser på de detaljerede tegninger af linjeføringen fra Vejdirektoratet, som er dateret 20-02-2015 bl.a. for Tørslev området. Vi mener, at det er godt vejen bliver sænket mest muligt ned i terrænet, nogle steder op til 6 meter i selve Tørslev, det vil mindske støjgenerne gevaldigt, når vejen åbner i 2019. Der er mange detaljer, der kan forbedres og vi ønsker fortsat at give input til og påvirke processen og foreningen fortsætter derfor mindst et år til.

Skrevet af J Vingaard d. 14-04-20150 Kommentar(er) · 1271 Fremvisninger - Udskriv
Rasmus Prehn MF, S blev lidt groggy i Lorry i aften
Sig det kort og godt, ligesom det blev sagt i Lorry her til aften på TV. Det er vejen frem hvis Frederikssunds såkaldte motorvej nogensinde skal blive til noget. Sådan har vi i En bedre Fjordforbindelse gentagne gange medvirket til at sætte ”fjordforbindelsen” på tapetet i Folketinget, og det lykkedes som bekendt, dog i en noget "afbleget" form. For det passer jo ikke når Rasmus Prehn MF, S siger, at Sjælland har fået og fået bedre trafikforbindelser i en uendelighed på bekostning af Jylland, og at det derfor nu skal være omvendt.
Lige siden jeg første gang som studerende hørte om spareudgaven af motorveje kaldet motortrafikveje ved et møde i Vejdirektoratets skurkontor ved Rønne nær Næstved i 1972, er disse trafikveje eller de endnu dårligere gamle landeveje med lyskryds og helle molevitten, blevet de krummer, som de yderste fingerled er blevet betænkt med på Københavns ellers dyre ”hånd”. Det gælder både fingrene til Hillerød/ Helsinge, Frederikssund/ Frederiksværk og Kalundborg. Og det går meget langsomt med at rette op på de sidste 50 års politiske tøven. Derfor fungerer ”hånden” ikke som den burde og kunne.
Hvordan kan man politisk i det hele taget alvorligt tale om, at gøre det gratis, at befærde Storebælt, når vi skal betale for at bruge den lille ”bette” Fjordforbindelse. Det er vist på tide med en retfærdig vejskat her til lands, nu når det er så let at registre vores færden, gøren og laden elektronisk, som det fremføres af Vejdirektoratet.

Skrevet af J Vingaard d. 25-03-20150 Kommentar(er) · 1357 Fremvisninger - Udskriv
Nye fund i Roskilde fjord var tæt ved at give Vejdirektoratet sved på panden.
Tragikomisk har den langstrakte proces omkring den ny fjordforbindelse afsat sine egne historiske spor i fjordbunden, hvor den ny forbindelse er planlagt. Ifølge projektleder Niels Korsgaard, Vejdirektoratet var de historiske spor i havbunden ved at give sved på panden, men de viste sig at være rester af det tidligere Frederiksborg amts prøveramninger til bropiller fra 1968.
Vejdirektoratet fremlagde bl.a. seismiske kort over fjordbunden ved mødet torsdag den 19-03-2015 i Frederikssund hallen, hvor 500 lokale borgere mødte op for at høre hvordan projektet berører borgere og lodsejere langt ud i fremtiden.

Det blev ikke meget bedre af det computer skabte luftfoto af den ny bro, der på afstand ligner bro projektet fra 1968 på en prik.
Er vi da ikke nået længere må man spørge sig selv. Jo der var forholdsmæssigt små, men væsentlige forbedringer i forhold til 1968, hvor vejstøj sikkert ikke fyldte meget i projektet
Broen nedskalleres til motortrafikvej med en max hastighed på 90 km i timen og der monteres støjværn på Tørslev hage siden på 4 meter. Disse trappes ned til 3 og 2 meter 200 meter ud på broen fra Tørslev siden. Selve vejbanen sænkes på Tørslev Hage med 3 meter i forhold til terræn og bliver altså placeret kun 3 meter over dagligt vande i fjorden, vi turde ikke sænke vejen yderligere sagde Niels Jørgen Larsen, direktoraktets støjspecialist, "der kan jo ske oversvømmelser ved Roskilde fjord".
Nå, men broen får sikkert flere vognbaner end den fra 1968 og får lidt mere elegante betonsøjler/ beton dækelementer end oprindeligt planlagt, og det er så det.
Men sørgeligt er det, at vi i 2015 som samfund ikke har råd til "En bedre Løsning" som natur og vi selv var bedre tjente med.
Tidsplan:
Lokale møder med Vejdirektoratet bl.a. den 18-04-2015 på Tørslev Hage.
Linjebesigtigelse 2015
Ekspropriations forretninger i 2016
Udførelse i 2016-2019

Læs mere:

Skrevet af J Vingaard d. 19-03-2015Læs mere · 0 Kommentar(er) · 1515 Fremvisninger - Udskriv
Sæsonvask af Kronprins Frederiks Bro
Så skal Kronprins Frederiks Bro have sin forårsvask plus en ny motor. Iflg. store gule skilte ved broen vil der de sidste 2 uger i denne måned pågå natarbejde med klargøring af "prinsen" og prøvekørsel af nyt motorhejs. fra ca. kl. 01:30 til 03:30, hvor der kan være ½ times ventetid ved passage af broen.
I øvrigt er der utrolige tal i forårsluften.
Femern forbindelsen kan blive 20 milliarder kroner dyrere end først antaget. Storstrømsforbindelsen med toge, biler og cykler er forårskådt kalkuleret til kun 4 milliarder, der må vist være noget galt i det regnestykke.
Investeringerne i elektriske tog antager helt ufattelige milliardbeløb. Nu har Danmark jo også kun haft 65 år til den omstilling.
Imens kan det være at "røde" busser igen tøffer over Hundested - Grenå ruten, hvem ved.
Hvis det hele bliver for totalt uoverskueligt, er der mange modeludstillinger bl.a. i Køge hvor du bedre kan se det hele fra fugleperspektiv, og endelig kan du se på historiske mekaniske drømme i virkelighedens fine samlinger og ikke mindst nyde resterne af naturens egne herlige landskabelige scenarier, som snart grønnes for dine øjne.
God forsommer til alle.

Skrevet af J Vingaard d. 12-03-20150 Kommentar(er) · 1264 Fremvisninger - Udskriv
Generalforsamling i Rejsestalden samt møde i Frederikssund Hallen
Vi indkalder hermed til vores muligvis sidste ordinære Generalforsamling i foreningen "En Bedre Fjordforbindelse". Den afholdes i Rejsestalden, Hovedgaden 29A, 3630 Jægerspris, mandag den 13-04-2015, kl. 19.00. Rejsestaldens tlf. nummer er 47 50 34 89.
Forinden er du indbudt af Vejdirektoratet til informationsmøde i Frederikssund Hallen torsdag den 19-03-2015, kl. 19.00, hvor de endelige detaljer vedr. bl.a. Onsvedvej og Lyngerup By vil blive fremlagt. Der er tale om en for os at se skrabet detailløsning, der vil berøre mange i Jægerspris området. Processen med besigtigelser og ekspropriation af jord samt den forventede tidsplan for projektet vil blive fremlagt af Vejdirektoratet ved mødet.

Men kom som sagt til mødet/ møderne i fald du ønsker indflydelse og mulighed for at blive hørt.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, formand, Jens Ross Andersen

Skrevet af J Vingaard d. 22-02-20150 Kommentar(er) · 1525 Fremvisninger - Udskriv
Side 6 af 16 << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>
Velkommen
På denne side finder du information om den kommende forbindelse over eller under Roskilde Fjord. Forbindelsen bliver enten en bro eller en tunnel, og den vil forbinde Hornsherred i vest med Frederikssund i øst.

Vi vil meget gerne høre fra alle, som har synspunkter om den kommende fjordforbindelse. Du kan kontakte os ved at klikke her.
Hvornår er broen oppe?
Kronprins Frederiks Bro åbner for sejlads hver hele og halve time.

Broen åbner dog IKKE på nedenstående tidspunkter:

Mandag-torsdag: kl. 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00.

Fredag: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00.

Lørdag, søndag og helligdage: Kun hver hele time, dog ikke 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 og 13:30.
Copyright © En Bedre Fjordforbindelse 2007 i samarbejde med www.baxit.dk