En Bedre Fjordforbindelse
Navigation
Forside med nyheder
Se filmen
Borgermøde, april 2011
Kontakt os
Bestyrelsen
Links

Facebook
Hvorfor denne forening?
Vedtægter
Bliv medlem

Projekt-web (Frederiksborg Amt)

Frederikssund Erhverv
Nyeste artikler
Høringssvar VVM
Trafikaftale 2009
Skriv under
Transportpolitik 2020
Frederikssundmotorvejen
"Aftale om en grøn transportpolitik" partierne mødes til efteråret
Uanset hvem der vinder folketingsvalget vil partierne bag "aftale om en grøn transportpolitik" V, S, DF, R, LA, SF og K antageligt mødes til efteråret vedrørende det sidste stykke motorvej til Frederikssund og dermed helt hen til den ny fjordforbindelse, der som bekendt "kører". Det er en lidt spøjs brug af ordet "grøn" i forbindelse med motorveje. Men lad os håbe at vejen bliver så grøn som mulig, ikke kun mht. udsigten fra vejen, men også når det gælder påvirkning med støj og møg af natur og naboer til vejen.
De der hver dag er nød til at skaffe sig og familien indtægter nærmere København end Frederikssund glæder sig uden tvivl til vejen og kan takke MF Hans Andersen (V) for i denne omgang at presse på overfor den nu næsten tidligere transportminister Magnus Heunicke (S) for et svar i sagen

Skrevet af J Vingaard d. 27-05-20150 Kommentar(er) · 1229 Fremvisninger - Udskriv
Vej direktoratet indbyder 5 konsortier til licitation
I følge "Licitationen" indbyder Vejdirektoratet nu 5 konsortier til i totalentreprise at give bud på den ny fjordforbindelse inklusiv vejstrækningerne dertil. Og det nævnes i udbuddet, at der skal tages øget hensyn til lokalbefolkning m.m. Jo bedre/ mere hensyn til miljø og beboere jo bedre, mener vi. Og så afventer vi bare, at markerings flagene på strækningen som alle kan se i området snart afløses af det egentlige anlægsarbejde.

Skrevet af J Vingaard d. 07-05-2015Læs mere · 0 Kommentar(er) · 1259 Fremvisninger - Udskriv
Foreningen En bedre Fjordforbindelse fortsætter mindst et år endnu
Formand for foreningen "En bedre Fjordforbindelse", Jens Ross Andersen kunne med glæde og en vis stolthed aflægge sin formands beretning ved den ordinære generalforsamling mandag aften. Foreningen har overordnet levet op til vedtægterne og fjordforbindelsen er blevet meget konkret, når man ser på de detaljerede tegninger af linjeføringen fra Vejdirektoratet, som er dateret 20-02-2015 bl.a. for Tørslev området. Vi mener, at det er godt vejen bliver sænket mest muligt ned i terrænet, nogle steder op til 6 meter i selve Tørslev, det vil mindske støjgenerne gevaldigt, når vejen åbner i 2019. Der er mange detaljer, der kan forbedres og vi ønsker fortsat at give input til og påvirke processen og foreningen fortsætter derfor mindst et år til.

Skrevet af J Vingaard d. 14-04-20150 Kommentar(er) · 1211 Fremvisninger - Udskriv
Rasmus Prehn MF, S blev lidt groggy i Lorry i aften
Sig det kort og godt, ligesom det blev sagt i Lorry her til aften på TV. Det er vejen frem hvis Frederikssunds såkaldte motorvej nogensinde skal blive til noget. Sådan har vi i En bedre Fjordforbindelse gentagne gange medvirket til at sætte ”fjordforbindelsen” på tapetet i Folketinget, og det lykkedes som bekendt, dog i en noget "afbleget" form. For det passer jo ikke når Rasmus Prehn MF, S siger, at Sjælland har fået og fået bedre trafikforbindelser i en uendelighed på bekostning af Jylland, og at det derfor nu skal være omvendt.
Lige siden jeg første gang som studerende hørte om spareudgaven af motorveje kaldet motortrafikveje ved et møde i Vejdirektoratets skurkontor ved Rønne nær Næstved i 1972, er disse trafikveje eller de endnu dårligere gamle landeveje med lyskryds og helle molevitten, blevet de krummer, som de yderste fingerled er blevet betænkt med på Københavns ellers dyre ”hånd”. Det gælder både fingrene til Hillerød/ Helsinge, Frederikssund/ Frederiksværk og Kalundborg. Og det går meget langsomt med at rette op på de sidste 50 års politiske tøven. Derfor fungerer ”hånden” ikke som den burde og kunne.
Hvordan kan man politisk i det hele taget alvorligt tale om, at gøre det gratis, at befærde Storebælt, når vi skal betale for at bruge den lille ”bette” Fjordforbindelse. Det er vist på tide med en retfærdig vejskat her til lands, nu når det er så let at registre vores færden, gøren og laden elektronisk, som det fremføres af Vejdirektoratet.

Skrevet af J Vingaard d. 25-03-20150 Kommentar(er) · 1287 Fremvisninger - Udskriv
Nye fund i Roskilde fjord var tæt ved at give Vejdirektoratet sved på panden.
Tragikomisk har den langstrakte proces omkring den ny fjordforbindelse afsat sine egne historiske spor i fjordbunden, hvor den ny forbindelse er planlagt. Ifølge projektleder Niels Korsgaard, Vejdirektoratet var de historiske spor i havbunden ved at give sved på panden, men de viste sig at være rester af det tidligere Frederiksborg amts prøveramninger til bropiller fra 1968.
Vejdirektoratet fremlagde bl.a. seismiske kort over fjordbunden ved mødet torsdag den 19-03-2015 i Frederikssund hallen, hvor 500 lokale borgere mødte op for at høre hvordan projektet berører borgere og lodsejere langt ud i fremtiden.

Det blev ikke meget bedre af det computer skabte luftfoto af den ny bro, der på afstand ligner bro projektet fra 1968 på en prik.
Er vi da ikke nået længere må man spørge sig selv. Jo der var forholdsmæssigt små, men væsentlige forbedringer i forhold til 1968, hvor vejstøj sikkert ikke fyldte meget i projektet
Broen nedskalleres til motortrafikvej med en max hastighed på 90 km i timen og der monteres støjværn på Tørslev hage siden på 4 meter. Disse trappes ned til 3 og 2 meter 200 meter ud på broen fra Tørslev siden. Selve vejbanen sænkes på Tørslev Hage med 3 meter i forhold til terræn og bliver altså placeret kun 3 meter over dagligt vande i fjorden, vi turde ikke sænke vejen yderligere sagde Niels Jørgen Larsen, direktoraktets støjspecialist, "der kan jo ske oversvømmelser ved Roskilde fjord".
Nå, men broen får sikkert flere vognbaner end den fra 1968 og får lidt mere elegante betonsøjler/ beton dækelementer end oprindeligt planlagt, og det er så det.
Men sørgeligt er det, at vi i 2015 som samfund ikke har råd til "En bedre Løsning" som natur og vi selv var bedre tjente med.
Tidsplan:
Lokale møder med Vejdirektoratet bl.a. den 18-04-2015 på Tørslev Hage.
Linjebesigtigelse 2015
Ekspropriations forretninger i 2016
Udførelse i 2016-2019

Læs mere:

Skrevet af J Vingaard d. 19-03-2015Læs mere · 0 Kommentar(er) · 1448 Fremvisninger - Udskriv
Sæsonvask af Kronprins Frederiks Bro
Så skal Kronprins Frederiks Bro have sin forårsvask plus en ny motor. Iflg. store gule skilte ved broen vil der de sidste 2 uger i denne måned pågå natarbejde med klargøring af "prinsen" og prøvekørsel af nyt motorhejs. fra ca. kl. 01:30 til 03:30, hvor der kan være ½ times ventetid ved passage af broen.
I øvrigt er der utrolige tal i forårsluften.
Femern forbindelsen kan blive 20 milliarder kroner dyrere end først antaget. Storstrømsforbindelsen med toge, biler og cykler er forårskådt kalkuleret til kun 4 milliarder, der må vist være noget galt i det regnestykke.
Investeringerne i elektriske tog antager helt ufattelige milliardbeløb. Nu har Danmark jo også kun haft 65 år til den omstilling.
Imens kan det være at "røde" busser igen tøffer over Hundested - Grenå ruten, hvem ved.
Hvis det hele bliver for totalt uoverskueligt, er der mange modeludstillinger bl.a. i Køge hvor du bedre kan se det hele fra fugleperspektiv, og endelig kan du se på historiske mekaniske drømme i virkelighedens fine samlinger og ikke mindst nyde resterne af naturens egne herlige landskabelige scenarier, som snart grønnes for dine øjne.
God forsommer til alle.

Skrevet af J Vingaard d. 12-03-20150 Kommentar(er) · 1192 Fremvisninger - Udskriv
Generalforsamling i Rejsestalden samt møde i Frederikssund Hallen
Vi indkalder hermed til vores muligvis sidste ordinære Generalforsamling i foreningen "En Bedre Fjordforbindelse". Den afholdes i Rejsestalden, Hovedgaden 29A, 3630 Jægerspris, mandag den 13-04-2015, kl. 19.00. Rejsestaldens tlf. nummer er 47 50 34 89.
Forinden er du indbudt af Vejdirektoratet til informationsmøde i Frederikssund Hallen torsdag den 19-03-2015, kl. 19.00, hvor de endelige detaljer vedr. bl.a. Onsvedvej og Lyngerup By vil blive fremlagt. Der er tale om en for os at se skrabet detailløsning, der vil berøre mange i Jægerspris området. Processen med besigtigelser og ekspropriation af jord samt den forventede tidsplan for projektet vil blive fremlagt af Vejdirektoratet ved mødet.

Men kom som sagt til mødet/ møderne i fald du ønsker indflydelse og mulighed for at blive hørt.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, formand, Jens Ross Andersen

Skrevet af J Vingaard d. 22-02-20150 Kommentar(er) · 1461 Fremvisninger - Udskriv
Et nyt år er startet også for Danmarks transport historie.
"Det gule palæ" kontroltårnet fra filmen ”Olsen Banden på sporet” er reddet og skal til Gedser. Flot af fanklubben, måske puster det yderligere liv i det gamle stationsområde i Gedser, der også har stationsoptagelser til tv-serien ”Matador” på CV´et.

Køge/ Østsjællandsk jernbaneklub har desuden jvf. TV lorry den 30-01-2015 indgået et nyt tidsubestemt lejemål til alt togmaterielet nær Junkers/ havnen i Køge, efter dets nuværende placering ved Køge station skal bruges til en ny tunnel. Flot arbejde af klubben og kommunen. Pyh ha, som det blev sagt i TV lorry efter disse indslag.

DSB Museumstog Randers Remisse bliver heldigvis ikke jævnet med jorden sammen med alt materielet, men skal fremover desværre kun bruges som depot.

I struer har jernbaneklubben, der planlagt en genindvielse af deres jernbanemuseumsområde omkring august i år, så vidt jeg er orienteret.

Følg alle de andre frivilliges forenings arbejde med bevaring af bl.a. bygninger, busser og toge på nettet, det er altid spændende, lærerig og livsbekræftende læsning.

Skrevet af J Vingaard d. 31-01-20150 Kommentar(er) · 1512 Fremvisninger - Udskriv
Nytårs ønsker fra "En bedre Fjordforbindelse" ved indgangen til 2015
Bestyrelsen for foreningen "En bedre Fjordforbindelse" ønsker hermed alle vores medlemmer og samarbejdsforbindelser et godt og lykkebringende nytår.

Bestyrelsen vil i 2015 arbejde for:
1) En revurdering/ skrotning af tanken om brugerbetaling på den ny fjordforbindelse.
2) En færdiggørelse af motorvejen fra Måløv til den ny fjordforbindelse.

På bestyrelsens vegne
Formanden
Jens Ross Andersen

Skrevet af J Vingaard d. 28-12-20140 Kommentar(er) · 1414 Fremvisninger - Udskriv
Så er det ganske vist, fjordforbindelsen er vedtaget og færdig om 5 år
Så er det ganske vist, fjordforbindelsen er vedtaget af folketinget, og det er vi i foreningen "En bedre Fjordforbindelse" naturligvis glade for, det har vi jo kæmpet for i 10 år, så tak for det og god jul til alle fra os i "En bedre Fjordforbindelse".

Men det er ligesom et TV program, hvor andre har bestemt, hvem du skal giftes med, ikke nødvendigvis den størst tænkelige ægteskabelige succes, for at sige det diplomatisk.

Ingen af de, jeg personligt har talt med på Sjælland, Bornholm og i Jylland, forstår folketingets betalings krav for benyttelse af vel nok Danmarks mindste trafikforbindelse. Måske forstår folketinget det, men befolkningen, gør det ikke.

Dernæst er det få personer som forstår, hvorfor HØJbro løsningsforslaget partout nærmest "aggressivt" er udvalgt blandt 5 - 10 forslag hen over hovederne på os i det flade fjordlandskab. Højbro ønsket fra folketingets side synes desuden, at have påvirket Vejdirektoratets officielle udmeldinger på det seneste.

Har VVM undersøgelser osv. været en lang narresutte for at udskyde en proces, der har kørt sit eget løb i det skjulte, ja det vil og kan jeg ikke kommentere, og det håber jeg/ vi alle sandelig ikke.

Anderledes store i slaget er Folketinget, når det 2 dage før jul kommer til ønsket om en Kattegat "fjordforbindelsen" til ca. 100 milliarder danske kroner. Bornholm har ellers et ligeså aktuelt ønske til en væsentligt lavere pris , se under vores links hjemmesiden "http://bornholmtunnel.dk/", der i øvrigt har et logo, der minder meget om En bedre Fjordforbindelses logo herover.

Men det er JUL, og det glæder/ varmer mig personligt i mit stille transport politiske sind, at en "pariser veteranbus" fra Bushistorisk Selskab med sin cafelignende jule opstilling og hygge har medvirket til at Skelskør By vandt titlen som "Julens By, 2014" i DR, P4, Sjællands jule konkurrence.

Skrevet af J Vingaard d. 22-12-20140 Kommentar(er) · 1357 Fremvisninger - Udskriv
Side 6 af 15 << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>
Velkommen
På denne side finder du information om den kommende forbindelse over eller under Roskilde Fjord. Forbindelsen bliver enten en bro eller en tunnel, og den vil forbinde Hornsherred i vest med Frederikssund i øst.

Vi vil meget gerne høre fra alle, som har synspunkter om den kommende fjordforbindelse. Du kan kontakte os ved at klikke her.
Hvornår er broen oppe?
Kronprins Frederiks Bro åbner for sejlads hver hele og halve time.

Broen åbner dog IKKE på nedenstående tidspunkter:

Mandag-torsdag: kl. 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00.

Fredag: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00.

Lørdag, søndag og helligdage: Kun hver hele time, dog ikke 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 og 13:30.
Copyright © En Bedre Fjordforbindelse 2007 i samarbejde med www.baxit.dk