Protestgruppe på Facebook mod brugerbetaling.
Skrevet af J Vingaard d. 03-12-2017
Nu er det snart jul, og du kan tilslutte dig den ny facebook gruppe imod brugerbetaling for brug af den ny fjordforbindelse over Roskilde Fjord.
Det ny byråd i Frederikssund er ikke til megen hjælp, så vi må som brugere hjælpe os selv fremover i det her spørgsmål.
Selvom den besluttede betaling ikke vil berøre borgmester John Schmidt Andersen (V) personligt, da han jo bor på Slangerup siden af fjorden, så er det ikke pænt gjort som repræsentant for alle kommunens borgere, at feje brugernes protester af bordet med en henvisning til den fejlagtige byrådsbeslutning fra 2012.
Dengang i 2012 ringede daværende transportminister Henrik Dam Kristensen (A) til sin partifælle og tidligere borgmester i Frederikssund Ole Find Jensen (A) med det berømte ultimatum, der nærmer sig kanten af det normale, i et såkaldt demokrati.

TV lorry tog heldigvis emnet op igen torsdag den 30. november, hvor den tidligere luftkaptajn og folketingspolitiker, Stefan G. Rasmussen, Frederikssund helt korrekt sagde: "Alle politiske beslutninger kan laves om", også beslutningen om betaling på broer, eller som tidl. statsminister J.O. Kragh (A) udtalte: "Man har et standpunkt til man tager et nyt"

Der findes mange eksempler på folketingsbeslutninger, der er blevet ændret:

Den påtænkte betaling for passage af forgængeren til den nuværende gamle bro måtte droppes i 1898.

Prisen på fjernvarme fra små kraftvarmeværker blev væsentligt reduceret over hele landet efter massive brugerprotester imod alt for høje varmepriser, også fra Jægerspris blev der protesteret. Protesterne blev også dækket af TV Lorry og medførte tilskud på flere hundreder millioner til "barmarks" kraftvarmeværkerne fra folketinget af flere omgange omring år 2000.

Venstre regeringer har selv indenfor de sidste 2 år sænket registreringsafgiften for personbiler væsentligt.

Folketinget har selv sænket elafgiften på elvarme 2 gange.

På andre områder står folketinget til gengæld stædig dumt nærmest urokkeligt fast som et IC4 tog i Libyens ørkensand (prøvemodellen til afdøde Gaddafi) eller i Randers på sporet til ophugning og senest vedr. indkøb af ny jagerfly, der først blev anslået til at koste 30 milliarder, hvilket dernæst steg til 60 og senest er estimeret til op mod 100 milliarder kroner for fly, der måske holder 30-40 år, hvis de ellers kan flyve og ikke blot støjer af Pommern til.

Pyt med det siger folketinget, som om de har lukket både øjne og øre, men "Den lille bro med tilhørende vejanlæg til 1½ milliard ved Frederikssund", som hele landet har gavn af de næste 100 år, nej den må familien Hansen og Jensen i Skibby og Jægerspris da selv betale broderparten af med over 10.000 kr pr. familie pr år

Er det retfærdigt?, Nej, tilmeld dig facebook gruppen, hvis du ikke allerede har gjort det.
Udvidet nyhedstekst
Efter kloakrørs- blokaden af Færgevej og byrådets andre beslutninger og satsninger, er det snart så som så med lysten til at besøge Frederikssund, dens rådhus, kultur og butikker hos borgerne i Skibby og Jægerspris, "fuglen i hånden", men det betyder åbenbart ikke noget for Frederikssund byråd, der åbenbart satser mere på Vinge "fuglene på taget" og trafikforbindelser dertil.