Bondefangeriet af Frederikssund er det omvendte af Ålborg tilbuddet.
Skrevet af J Vingaard d. 26-08-2018
Nu har Ålborg så lagt et tilbud på bordet med betaling af 500 millioner på vegne af borgere og virksomheder i Ålborg kommune for at få den 3. Limfjordsforbindelse etableret.
Ålborg kommunes kollektive andel vil med almindelig hovedregning i givet fald udgøre ca 33 % af den samlede anlægsudgift.
Ved Frederikksund forholder det sig omvendt, Frederikssund kommune betaler principielt ikke en krone, mens bilisterne særligt borgerne i Hornsherred må betale 66%.

Det vil næppe ske andre steder i landet, at en kommune i den grad lader sig bondefange på en rejse til hovedstaden på Christiansborg.

Det minder gevaldigt meget om de historier, man hørte om i skolen fra en svunden tid, hvor rigtige bønder, der kom til hovedstaden med kvæg, blev snydt så det kaldtes bondefangeri.
Udvidet nyhedstekst
Tjek i øvrigt den ny hjemmeside "Jernbanekilder.dk" og de eksisterende bl.a:
"Danmarks-busmuseum.dk" "bushistorisk-selskab.dk. "Sporvejsmuseet.dk" m.m. hvor der konstant er nyt.