Valget var dit
Skrevet af J Vingaard d. 17-06-2019
Til folketinget er heldigvis indvalgt et nyt medlem, Mette Thiesen, MF (D), hvis valgsprog lyder: ”Nej til broafgift”. Tillykke til hende for denne holdning og alle de, der mener at den påtænkte brobetaling er total urimelig, men som i en lang periode ikke har haft et talerør direkte i folketinget.
En anden meget aktiv kandidat for en annullering af brobetalingen, Kjeld Haslund (C) skrev ”Gratis Bro” på alle sine valgplakater og i sine mange avis annoncer op til valget, men kom desværre lidt i klemme under valgkampen i forhold til sit eget parti grundet en af de håbløst overbelastede rundkørsler ved Frederiksværk. (Sådanne forhold kan i øvrigt også opleves dagligt ved Helsinge) Ja han skrev det så mange steder, at man kunne tro at kandidaterne over og under på masterne også mente det, men sådan er det ikke, der skal fortsat kæmpes for sagen.

Hvor er det dog typisk Sjælland uden for København, politikerne slås internt og taber kampen til Jylland igen og igen.
I selve København kunne "den nye kongelige undersøger" efter optællingen af stemmerne køre badet i sejrens lys gennem en gratis havnetunnel, naturligvis.

I dag d. 17-06-2019 fejrer Island 75 året for løsrivelsen fra Danmark, måske det var en løsning for Sjælland uden for København, kan man med et skævt smil fristes til at sige.

Tænk blot på den jyske politiker, Henrik Dam Kristensen MF (S) som var ansvarlig minister ifbm. beslutningen om brobetaling ved Roskilde Fjord, ja han belønnes ved nu at være spidskandidat til formandsposten for folketinget, og vælges antageligt fredag den 21-06-2019 til "posten".

Hvis brobetalingen ikke droppes/ udskydes før den indføres her til oktober, vil den knudrede anlægslov vedr. broen og ejerskabet af denne afstedkomme uoverstigelige økonomiske forviklinger, hvor det ikke er nok at holde tungen lige i munden, som det sikkert vil kræves at passere broens krumme og stejle stigning.

Se også denne artikels uddybende tekst og næste artikel om vores deltagelse i broindvielsen, der nærmer sig hurtigt. Du fornemmer det sikkert allerede på din vej fra Skibby mod øst, at du pt. ikke må køre ligeud i den ny rundkørsel.

Så ender du bare oppe på den ny fjordforbindelse, som vi og så mange har kæmpet hårdt for i så mange år, bare ikke lige i dens endelige form.
Udvidet nyhedstekst
Brobizz selskabet kører pt. reklameindslag på tv for PayByPlate

Men hov, man kan kun se røde PayByPlate betalingsstrækninger over Storebælts og Øresundsbroen.

Det bliver tragisk komisk ved næste reklamefremstød at se en lille bitte rød tillægs markering på Danmarkskortet med betaling ved passage af Roskilde fjord ved Frederikssund.

Hvad sker der lige her må flertallet antageligt tænke, er Danmark virkelig på vej til Road pricing på veje, cykelstier, og markveje samt på benyttelse af skovstier og strande på trods af forhandlings og kommende regeringsleder Mette Frederiksen, MF (S) sikkert ikke går ind for det.

Mette Thiesen. MF (D) får nu som de andre medlemmer chancen for at se den ny formand for tinget direkte i øjnene, altså ham der i praksis besluttede betalingen ved Frederikssund.

Det bliver dog næppe iflg. de nyligt håndhævede og nærmest komisk-strenge regler ikke muligt at sige noget, der skurer i formandens øre, for menige folketingsmedlemmer.