Annuller den broafgift nu
Skrevet af J Vingaard d. 07-07-2019
Jævnfør de "sociale medier" har MF Mette Thiesen (D) netop besøgt transportminister Benny Engelbrecht (A) med budskabet om en straks annullering af broafgiften på Kronprinsesse Marys bro, en afslutning af Frederikssund motorvejen og en forlængelse af Hillerød motorvejen begge som her og nu sager, Sådan.

Det haster med en annullering af broafgiften, da åbningen af den ny vej/ bro tydeligvis for enhver nærmer sig med lyntempo, Man er således ved at lægge sidste hånd på tilkørselsvejene fra Hornsherred med rundkørsler og afkørsler, der bliver nok så vigtige i den nuværende situation. På Frederikssund/ Vinge siden halter det lidt mere og hvor begynder og slutter egentlig betalingszonerne.

Med tanke på de tragiske ulykker, som er sket og desværre fortsat kan ske rundt i landet grundet manglende økonomiske midler til etablering af bomme ved alle letbane-/ jernbaneoverskæringer, er det endnu mere sørgeligt at folketinget på den ny vej over Roskilde fjord vil bekoste og administrere opsættelsen af en helt anden slags bomme, som om det var en ny "Berlinmur" og ikke en smal fjord, man passerer.

Nogle af os fra den sidst siddende bestyrelse for foreningen "En bedre Fjordforbindelse" overvejer i øvrigt kraftigt at klippe en snor over på Hornsherred-siden samtidigt med den officielle snor overklipning sker langt væk på Frederikssund-siden.
Udvidet nyhedstekst
Blot en lille eftertekst kun skrevet for min egen regning.

Mange af Folketingets beslutninger kan være underlige at forstå. Det har således netop været fremme i pressen at 131 kendte folketingspolitikere fortsat kan køre gratis med DSB overalt i landet, naturligvis på DSB 1 (første klasse) og RESTEN AF LIVET.

Såkaldt almindelige dødelige pensionister må selv betale hos DSB sikkert på 2. klasse, og når det kommer til noget så enkelt som tandudtrækning. Nye tænder til op over 100.000 kr. må de fleste skyde en hvid pind efter, hvis de da ikke har friværdiger eller lottopræmier gemt under hovedpuden. Udgiften til tandplejen er naturligvis ikke fradragsberettiget.

Læs i øvrigt journalist Line Baun Danielsens OPRÅB i pressen fra sidste uge om de groteske/ manglende rettigheder de fleste vil opleve når de fylder 65-67. Sjældent har jeg kunnet nikke genkendende til så meget, som i Line Bauns OPRÅB.

Ovennævnte tekst er som sagt kun skrevet for min egen regning.