Bevogtet grænseovergang ved Frederikssund, eller hvad er meningen.
Skrevet af J Vingaard d. 02-01-2020
En stribe Facebook opslag alarmerer i dag, den 2. januar 2020, om en form for grænsekontrol med Politi bevogtning ved Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund.

Nej det er desværre ikke en 1. aprils joke, men en absurd udløber af loven om den supplerende bro med betaling ved Frederikssund. Loven blev som bekendt vedtaget under den tidligere transportminister, nyligt belønnet med formandsposten for Folketinget, Henrik Dam Kristensen (S) i front.

Det hele sker antageligt for at "fange" evt. lastbiler, og andre større køretøjer, som ikke ønsker at betale ekstra ved passage over den ny betalingsbro, åbnet i 2019, eller ikke har forstået/ læst skiltningen om forbud for passage med lastbiler over den gamle bro.

Måske skal man dog spejde lidt længere efter den udeblevne og indregnede lastvognstrafik på den ny bro nemlig til den stadigt gratis Holbæk motorvej syd om Roskilde.

Og det rammer jo økonomien bag den ny bro, selvom den er opført væsentligt billigere end beregnet og belånt med et tæt ved at være rentefrit lån, men den har det samlede Danmark åbenbart ikke råd til trods for bunken af gamle og nye afgifter og diverse andre skatter.

Ja vi har altså både en gammel gratis bro og en ny bro med "Gale Mathias Betaling" i Frederikssund, en lidt særpræget turist attraktion kan man sige, forhåbentligt opgives betalings forsøget i det ny år.

Folketingets flertal og dets nuværende transport udvalg har åbenbart ikke tænkt at gøre andet, end at genere alt og alle ved Frederikssund inkl. "Børnene" og deres forældre, apropos statsministerens nytårstale.Desværre er manglen på kompetence i folketinget på flere områder ikke et nyt fænomen. På "youtube" kan du således og gratis se en efter min mening enestående god film:

"Industrikulturens historiske arv".
Denne del af vores kultur vægtes lavt af det officielle Danmark alias Kulturministeriet, hvilket er trist. Filmen er flot produceret af Jan Williams i 2018, se/ gense den i anledning af det ny år.

Filmen har bl.a. en tråd til Frederikssund, hvor dampskibet S/S Skjelskør passes af en forening af frivillige uden den store opmærksomhed fra landets øverste ledelse, hør foreningens formand Kirsten Pontoppidan fortælle om arbejdet.
Der er også et fint klip fra Skjoldnæsholm, Sporvejsmuseum med museumsleder Mikael Lund.

Over hele landet ligger der private museer med frivillige, som holder historiens hjul kørende og nærværende f.eks i jernbanemateriel, skibe og busser (Danmarks Busmuseum)

Denne vigtige del af vores kultur tildeles her i landet kun ½ procent samlet set af kulturmidlerne, da området sikkert ikke betragtes som finkultur eller rigtig kultur.
Støt derfor op om alle disse private museer og foreninger, som varetager de sidste 100 års udvikling, også kaldet dit daglige og fremtidige liv.

Hvorfor jeg skriver dette kan du se ved at trykke "Læs mere"
Godt Nytår

Udvidet nyhedstekst
Hvorfor må man spørge, er det så svært at råbe Folketinget op i sag efter sag, når bolden ligger lige til højre fod.
"En bedre Fjordforbindelse" blev hørt som fortaler for en bedre fjordforbindelse i flere medier herunder Frederiksborg amtsavis, lokal aviserne, TV2 Lorry og DR P4, hvilket var en afgørende faktor for at missionen lykkedes.

Derimod kneb det meget at få DR´s, TV avis i tale, og det kan næppe skyldes at sagen var/ er for lille, men måske et for tæt bånd mellem DR og folketinget, forhåbentligt er det dog ikke sådan. DR har da efterfølgende heller ikke beskæftiget sig ret meget med rimeligheden i og argumentet for folketingets krav om en betalingsløsning. Det er derimod sket på TV2/ TV2 Lorry.

I 2003-2005 skete der noget lidt tilsvarende vedr. omtalen af "Kongen" M/F Frederik den IX´ skrotning i Indien. Det TV avisen fokuserede mest på var rust og asbestrester i skibet fra 1954 og ikke skibets historiske værdig for samfærdslen i Danmark, værfts historien i Danmark, skibsbyggernes historie o.s.v.
Det politiske spil og uviljen i folketinget til at bevare museumsskibet blev mig bekendt ikke skænket megen betydning af DR, der journalistisk kun betragtede skibet og dermed dets historie som ligegyldigt skrot. Ligger denne tankegang indenfor begrebet Public TV, næppe.

Uden at bringe mig selv i juridisk fare, kan jeg nævne, at jeg personligt skrev til daværende kulturminister. Brian Mikkelsen (C) i 2004, hvilket i dag kan virke omsonst eftersom så mange gode og skibskyndige mennesker forgæves havde lagt deres liv og sjæl i færgemuseet. Ministeren oplyste mig at folketinget da havde bevilget en hel million til skibet. Det var vist ikke helt nok....., og det må ministeriet udmærket have vidst.
På samme måde skrev jeg til et stort rederis fond, men fondens direktør skrev tilbage, at der nok ikke var nogen by/ færgehavn, som ville have skibet liggende og det desuden var for sent at støtte projektet. Nå.... må jeg med opgivende sind stadigt tænke.
Det er dog det rigtige i udsagnet fra fonden, at daværende borgmester i den tidligere Korsør kommune ikke ønskede skibet liggende i den dårlige tilstand, som det efterhånden havde efter folketingets økonomiske udmagring af skibet.

På youtube kan du ud over filmen "Industrikulturens historiske arv" også se se Jan Williams film optaget i Værftsmuseet, Helsingør, hvor skibets mangeårige kaptajn, Niels Arne Jensen fortæller medrivende om skibets drift og endelige ophugning. Jan Williams nævner i filmen fra 2018 de 4,2 milliarder som Storebæltsbroen indtil da havde givet i "ekstraordinært udbytte", og så ville folketinget end ikke "sætte et blad på en nælde" i form af Danmarks Færgemuseum.

Georg Poulsen, tidligere forbundsformand for Dansk Metal medvirker sammen med formand for Værftsmuseet Bent Jørgensen i en nærliggende film fra TV Øresund optaget i 2005 og lagt på youtube i 2013.

Jeg vil også henvise til den meget fyldige bog om skibet "Kongen" af Mogens Nørgaard Olesen.

Sådanne journalistiske opgaver/ film har DR til min store skuffelse hidtil ikke haft tid eller overskud til at lave. Hvorfor mon...