Den betaling går ikke Tullberg
Skrevet af J Vingaard d. 24-02-2020
Leif Tullberg, som er formand for selskabet, der sammen med Vejdirektoratet står bag driften af den ny bro ved Frederikssund, forsøgte i dag uden held på TV2 Lorry at overbevise alle om, at han alene ved mere end landet eksperter på trafikforsknings området om den fremtidige trafikmængde på betalingsbroen over Roskilde Fjord, selvom den i dag lang tid efter indvielsen udgør sølle 2400 om dagen.

Det er nærmest pinligt at han ikke vil indse at løbet er kørt og at brugerne føler betalingen dybt urimelig, og derfor fravælger den ny bro.

Man kan blot konkludere, at flertallets holdning klart fremgik af den lille TV2Lorry rundspørge i Skibby, godt gået Skibby.

Hvad værre er den holdning som regering og transportminister lægger for dagen i spørgsmålet om betaling for passage af vores bro, der som bekendt er belånt meget favorabelt til en rente nær nul.

Hvilket Leif Tullberg burde være stolt af, i stedet for at forsvare egne urealistiske prognoser for trafikken over betalingsbroen.

Hvad skal man sige når vi har en transportminister, der på tv uimodsagt ved indvielsen af broen sagde om betalingen: "Den vil folk vænne sig til" og i en efterfølgende udsendelse sagde: pyt med et evt. vildt naturødelæggende Kattegat projekt over Røsnæs vest for Kalundborg. "Det vil folk vænne sig til, som ved Storebælt"

En sidebemærkning til dagens TV2 Lorry må være at han åbenbart ikke vidste, at områdets borgmestre i dag stod udenfor hans dør for at høre nyt om Frederikssundmotorvejens afslutning.

Mon det også bliver en betalingsvej.

Nej sådan bliver det ikke, heldigvis.