En Bedre Fjordforbindelse
Navigation
Forside med nyheder
Se filmen
Borgermøde, april 2011
Kontakt os
Bestyrelsen
Links

Facebook
Hvorfor denne forening?
Vedtægter
Bliv medlem

Projekt-web (Frederiksborg Amt)

Frederikssund Erhverv
Nyeste artikler
Høringssvar VVM
Trafikaftale 2009
Skriv under
Transportpolitik 2020
Frederikssundmotorvejen
Hvorfor denne forening?
Hvad er problemet med den nuværende forbindelse?

Trafikafviklingen i dag er præget af kilometerlange køer på begge sider af broen om morgenen og om eftermiddagen og endnu mere udpræget i forbindelse med weekendkørsel i sommerperioden.

Trafikken over den smalle Kronprins Frederiks Bro er på op til ca. 20.000 køretøjer i døgnet.

Stort set samme antal som dagligt passerer Storebæltsbroen!

Og over dobbelt så meget trafik som på Øresunds Broen!

Alt tyder på at denne trafik vil stige i de kommende år, med efterfølgende flere gener end de nuværende for trafikanter og beboere.

Kødannelserne er naturligvis voldsomt generende for trafikanterne, der skal over broen eller blot ind til Frederikssund.

Og det er ikke blot et problem der vedrører lokale beboere og bilister. Bilisterne kommer fortrinsvis fra/til Jægerspris, Frederikssund, Hillerød, Stenløse, Farum, Slangerup, Frederiksværk, Hundested og Skibby ifølge Frederiksborg Amts Trafikmodel.

Men også på tværs af byen dannes der flaskehalse, når den øvrige trafik ikke kan komme ud af rundkørsler eller komme på tværs af J.F. Willumsensvej. Med udbygningen af Græse Bakkeby vil problemerne for den tværgående trafik blive endnu mere udprægede.

Udover de indlysende gener, som kødannelsen er skyld i, medfører trafikken også, at J.F. Willumsensvej er det sted i Frederikssund, hvor de fleste uheld sker. F.eks. i forbindelse med at bilister og bløde trafikanter som cyklister skal krydse den meget trafikerede vej.

Hertil kommer en betydelig støj- og luftforurening, når så mange biler dagligt passerer et snævert område og holder længe i kø med motoren i tomgang.

I et forsøg på at minimere trafikgenerne for bilisterne, der skal over broen, er der indført visse tidsrum, hvor broen ikke hæves for sejladsen. Dette skaber omvendt gener for adskillige sejlende fartøjer.

Hvorfor dette initiativ til en ny forening?

På trods af det indlysende behov for en ny forbindelse, er der endnu ikke truffet endelige beslutninger på politisk plan.

Efter foreningen blev stiftet har trafikministeren dog offentliggjort sin plan, og det er glædeligt, at der bliver taget fat på en forundersøgelse, der forhåbentlig kan bane vej for en ny tunnel- eller broforbindelse.

Men der er fortsat god grund til konstant at påvirke de politiske beslutninger og fremme vores sag:
  • Indtil videre er det fortsat kun en forundersøgelse, der er sat i gang.
  • Hvornår træffes en endelig beslutning?
  • Hvad vil konsekvenserne af en privat finansiering og drift være?
  • Hvor skal forbindelsen placeres?
  • Skal vi stadig vente til 2025 indtil det bliver realiseret?
  • Hvorfor påbegynder man ikke motorvejen/højklassevejen i begge ender samtidig?
  • Hvornår får vi en højklasset vej til Frederikssund med de nuværende planer?
  • Og ikke mindst: Hvad gør man for at forbedre trafikforholdene i mellemtiden på minimum 10 år?
Der er klart behov for at fortsat lægge folkeligt pres på de ansvarlige politikere - derfor er der brug for denne forening.
Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Vurderinger
Du skal være medlem for at kunne vurdere en tekst.

Log ind eller meld dig til.

Teksten er ikke vurderet.
Velkommen
På denne side finder du information om den kommende forbindelse over eller under Roskilde Fjord. Forbindelsen bliver enten en bro eller en tunnel, og den vil forbinde Hornsherred i vest med Frederikssund i øst.

Vi vil meget gerne høre fra alle, som har synspunkter om den kommende fjordforbindelse. Du kan kontakte os ved at klikke her.
Hvornår er broen oppe?
Kronprins Frederiks Bro åbner for sejlads hver hele og halve time.

Broen åbner dog IKKE på nedenstående tidspunkter:

Mandag-torsdag: kl. 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00.

Fredag: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00.

Lørdag, søndag og helligdage: Kun hver hele time, dog ikke 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 og 13:30.
Copyright © En Bedre Fjordforbindelse 2007 i samarbejde med www.baxit.dk